Regióny Bratislava

V Bratislavskej arcidiecéze sa budú po roku modlitieb za kňazov modliť za farnosť

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – V Bratislavskej arcidiecéze sa budú po roku modlitieb za kňazov spoločne modliť za jednotlivé farnosti arcidiecézy. Tematický rok sa začne v stredu 10. marca – v deň, keď v arcidiecéze slávia sviatok posviacky Katedrály sv. Martina. V liste kňazom to avizuje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Informuje o tom Bratislavská arcidiecéza.

 

Rok modlitieb za kňazov trval od februára 2020, pričom nadviazal na rok modlitieb za nové kňazské povolania. “Po zvážení skúseností z uplynulého obdobia a po rozhovoroch s vami na túto tému, ukázala sa spoločná mienka, že je užitočné aj naďalej prežívať spoločenstvo v modlitbe. Pozývam vás, aby sme sa pripojili v nasledujúcom období od 10. marca 2021 k spoločnej modlitbe za farnosti Bratislavskej arcidiecézy,” prihovára sa v liste kňazom Zvolenský. Ďalej píše, že za dátum začiatku bol zvolený sviatok posviacky Katedrály sv. Martina. “Katedrála je jednotiaci znak všetkých farských kostolov. Farský kostol je jednotiacim znakom spoločenstva farnosti. Otvorí sa tak reťaz modlitieb, ktorá nás v nasledujúcom období spojí vo vzájomnej duchovnej podpore,” tvrdí.

Za každú farnosť budú prebiehať modlitby tri dni. “Duchovná situácia v našej spoločnosti, a teda aj v našej arcidiecéze a farnostiach vyžaduje, aby sme prekonávali spoločne telesné i duchovné ohrozenia, aby sme si pomáhali v prekonávaní strachu, posilňovali v nádeji a aby sme sa povzbudzovali k láske,” dodal Zvolenský.