Regióny Bratislava

V bratislavskej mestskej časti prijali nové nariadenia v súvislosti s otváracími hodinami prevádzok

Ilustračná foto. Zdroj: Polícia Bratislavský kraj

BRATISLAVA – V bratislavskom Starom Meste vznikli nakoniec dva nové návrhy všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách prevádzok. K už zverejnenému návrhu vypracovanému skupinou zloženou zo zástupcov všetkých zainteresovaných strán, keďže sa mestská časť snaží dosiahnuť prijateľný konsenzus, pribudol najnovšie poslanecký návrh.

 

Oboma návrhmi by sa malo zaoberať miestne zastupiteľstvo v polovici decembra. Podľa návrhu pracovnej skupiny by mali byť pohostinské služby poskytované v dňoch od nedele do štvrtka od 6.00 do 24.00, v piatok a sobotu do 2.00 nasledujúceho dňa. Prevádzky s hudbou, ktoré organizujú diskotéky a tanečné zábavy, by mohli byť otvorené od nedele do štvrtka od 16.00 do polnoci, v piatok a sobotu do 5.00 nasledujúceho dňa. Terasy sa navrhuje nechať otvorené od nedele do štvrtka od 6.00 do 22.00, v piatok a sobotu do polnoci.

Poslanecký návrh nerozlišuje medzi jednotlivými dňami, navrhované pravidlá by mali platiť rovnako v každý deň od pondelka do nedele. Pohostinské služby by podľa neho mali byť poskytované každý deň od 00.00 do polnoci. Prevádzky, ktorých jedna z obvodových stien susedí s bytom, prípadne vstup vedie z vnútrobloku alebo do vnútrobloku ústi aspoň jedno okno, ktoré nie je zabezpečené pred možnosťou otvárania, by mohli byť otvorené denne od 8.00 do 22.00.

Rovnaký čas sa navrhuje aj v prípade prevádzky, ktorá nie je riadne skolaudovaná a majiteľ či prevádzkovateľ nedisponuje všetkými potrebnými povoleniami, do doby, kým nimi disponovať bude. Pre exteriérové sedenie sa navrhuje čas od 6.00 do 23.00. Poslanecký návrh zároveň okrem iného ukladá povinnosť každému prevádzkovateľovi, aby mestskej časti oznámil prevádzkovú dobu. Urobiť tak musí najmenej päť dní pred začatím poskytovania služieb.

Predkladané návrhy všeobecne záväzného nariadenia by mali nahradiť nariadenie, ktoré schválil poslanecký zbor ešte v septembri a ktoré by malo nadobudnúť účinnosť rovnako 1. januára 2022. Oproti zneniu predošlých nariadení zo septembra sa v najnovších pravidlách navrhuje viacero zmien.

Otváracie hodiny prevádzok sú dlhodobým problémom Starého Mesta. Prijímané týchto nariadení prechádzajú drobnohľadom, sú často pripomienkované a napádané prokuratúrou, naposledy aj Protimonopolným úradom SR, ktorý upozornil na diskriminačné časti.