Regióny Bratislava

V bratislavskom Lamači sa pustia do výmeny strešnej krytiny na Kaplnke sv. Rozálie

Zdroj: TASR / Renáta Minová

BRATISLAVA – Na Kaplnke sv. Rozálie v Lamači začnú vymieňať strešnú krytinu. Oznam o časti plánovanej obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a svojho ikonického objektu oznámila mestská časť Bratislava-Lamač.

 

“Predmetom prác bude sanácia náteru krovu. V rámci jeho odľahčenia budú urobené i lokálne spevnenia pri výmene krytín. Súčasťou je aj výmena klampiarskych prvkov a odvodnenie žľabov,” spresnila na sociálnej sieti samospráva. Informuje zároveň, že s prácami aj materiálom pomôžu dobrovoľníci. “Následne sa pustíme do prípravy projektu reštauračných prác,” dodala. Mestská časť získala v roku 2020 kaplnku do svojej správy. Plánuje v nej organizovať liturgické podujatia latinského aj byzantského obradu.

V prípade financií bude okrem vlastných investícií mestská časť hľadať aj externé zdroje. “Chceme využiť možnosť čerpania dotácií zo štrukturálnych fondov, pomoc sponzorov i výťažok z dobrovoľnej zbierky,” priblížil starosta Lamača Lukáš Baňacký. Presné údaje o celkových nevyhnutných investíciách má verifikovať až naprojektovanie a stanovenie ceny potrebných zásahov.

Lamaču zverilo kaplnku a jej okolie do správy hlavné mesto SR Bratislava na konci júna 2020, zámer schválili poslanci bratislavského parlamentu. Mestská časť iniciovala žiadosť už v roku 2017, neskôr sa zvažovala aj možnosť, že do svojej správy prevezme objekt cirkev. Dôvodom snáh je zastaviť chátranie sakrálneho objektu a nájsť na jeho renováciu prostriedky.

Ranobaroková Kaplnka sv. Rozálie bola postavená v rokoch 1680 až 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie, ktorá si v rokoch 1678 až 1679 vyžiadala viac ako 12-tisíc obetí. Mesto jej stavbu financovalo z verejnej zbierky obyvateľov. Až do konca druhej svetovej vojny bola cieľom pútí. V roku 1963 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Posledná väčšia oprava kaplnky sa realizovala v rokoch 1974 až 1975.