V malackom okrese vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

BRATISLAVA – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v okresných mestách v Bratislavskom kraji zvýšilo. Týka sa to Malaciek, Pezinka a Senca. Vyhlásený bol preto čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v týchto územných obvodoch. Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk.

 

V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Zákaz sa tiež týka zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia.

Hasiči zároveň pripomínajú povinnosti vlastníkom, správcom, užívateľom alebo obhospodarovateľom lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom. Pre okres Bratislava zatiaľ čas zvýšeného nebezpečenstva vyhlásený nebol.

Viac o téme: hasiči, MALACKY, okres, požiar, sucho, teplo, zvýšené riziko

Súvisiace články