Regióny Bratislava

V Petržalke má vzniknúť ďalšie zariadenie opatrovateľskej služby. Stáť by malo viac ako dva milióny

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – V bratislavskej Petržalke by malo pribudnúť nové zariadenie opatrovateľskej služby, a to na Osuského ulici. Zvýšiť by sa tak mala kapacita takýchto zariadení pre seniorov, ktorá je výrazne nižšia ako dopyt, do úvahy berie mestská časť aj demografický vývoj. Na apríl pripravuje architektonickú súťaž pre nové zariadenie, v rámci projektu sa uvažuje napríklad o zelenej streche.

 

 “Aj napriek sťaženým podmienkam v rámci opatrení núdzového stavu sa momentálne zbierajú podklady a pracuje sa na verejnej súťaži na obstaranie projektovej dokumentácie vrátane architektonickej štúdie,” uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Predbežný odhad rekonštrukcie existujúcej budovy hovorí o viac ako dvoch miliónoch eur, suma bude závisieť od odborných svetlotechnických a statických posudkov. Finálna predstava o rozpočte vyplynie z projektovej dokumentácie, od navrhovaného rozpočtu bude závisieť rekonštrukcia i časový harmonogram. Financie sa bude mestská časť snažiť získať aj z externých zdrojov. “Veríme, že s rekonštrukciou začneme už budúci rok,” poznamenala Halašková.

Predmetná budova na Osuského ulici bola pre zriadenie takéhoto zariadenia vybraná aj preto, že sa pôdorysom podobá zariadeniu opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici. Objekt zároveň totiž nie je vhodný na zriadenie materskej školy, keďže by vystačil len na vytvorenie štyroch tried. Prípadná škôlka by tak bola nerentabilná. “Mestská časť sa pri zvyšovaní kapacít materských škôl zameriava na budovy, kde je možné mať minimálne sedem tried,” doplnila Halašková. Pri rekonštrukcii chce mestská časť zohľadniť aj tému klimatických zmien, preto pri projekte počíta aj so zelenou strechou nad objektom. Podľa vicestarostky Jany Hrehorovej si vedenie mestskej časti uvedomuje dôsledok klimatických zmien a zelené strechy sú súčasťou budúcich investičných plánov v Petržalke. “Po prvých obhliadkach strechy na Osuského, ale aj na strechách materských škôl sme zistili, že všetky sú vhodné na vegetačné strechy s extenzívnou zeleňou,” podotkla Hrehorová.

Nové zariadenie pre seniorov počíta s kapacitou 40 klientov, dve existujúce zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici majú spolu 50 klientov. Ďalšie rozširovanie kapacít na poskytovanie takejto služby samospráva do budúcnosti nevylučuje, keďže dopyt takmer trojnásobne prevyšuje ponuku. “Určite sa budeme po koronakríze zameriavať aj na iný spôsob zvyšovania kapacít sociálnych zariadení,” dodala Halašková.