Regióny Bratislava

V univerzitnej knižnici Bratislava požičali za mesiac od otvorenia 9 174 kníh

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Za prvý mesiac od opätovného otvorenia Univerzitnej knižnice Bratislava (3. 2. – 3. 3.) využilo služby knižnice 3848 používateľov, predmetom výpožičky bolo 9174 kníh. Najaktívnejší používateľ navštívil knižnicu počas predchádzajúceho mesiaca 13-krát. TASR o tom informovala generálna riaditeľka knižnice Silvia Stasselová.

 

“V rámci medziknižničnej výpožičnej služby zažiadalo 200 používateľov o 127 kníh a 84 článkov, 32 knižníc požiadalo o 117 dokumentov z nášho fondu,” dodala riaditeľka.

Medzi najpreferovanejšími titulmi sú diela, týkajúce sa literatúry (845), práva (583) a výchovy a vzdelávania (469 požičaných publikácií).

Otvorenie knižníc od 27. januára povolil Úrad verejného zdravotníctva SR za dodržania viacerých podmienok. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, pričom toto opatrenie neplatí pre deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby. Povinné sú aj odstupy v radoch, zakázané je konzumovať jedlá a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v jej blízkosti.

Knižnice budú mať výnimku zo zákazu prevádzky aj po 8. marci, keď nadobudne účinnosť nová vyhláška ÚVZ, zverejnená vo vestníku Úradu vlády SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva však môže v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia, o uzatvorení knižníc môže rozhodnúť aj ich samotný zriaďovateľ.