Regióny Bratislava

Vagus pomohol za desať rokov tisícom ľudí bez domova. Ukazuje, ako prebieha ich práca

bezdomovec
Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Občianske združenie Vagus pomohlo za desať rokov viac ako 5000 ľuďom bez domova. V Bratislave, kde pôsobí, denne navštívia pracovníci združenia priemerne 17 ľudí priamo v miestach, kde žijú. Služby denného centra využije približne 100 ľudí denne a v integračnom programe pracuje združenie s desiatkami ľudí ročne. Vagus vznikol v apríli 2011 ako reakcia na vysoký počet ľudí žijúcich na ulici a potrebu denného centra pre ľudí bez domova uprostred Bratislavy.

 

Za roky svojho pôsobenia viedol Vagus 37 095 rozhovorov vedúcich k zlepšeniu sociálnej situácie človeka bez domova. Sociálni pracovníci pomáhajú pri riešení ich zdravotného stavu, vybavenia dokladov či pri hľadaní práce aj stabilného domova. “S klientmi postupne spoločne riešime rôzne prekážky na ich ceste z ulice. V začiatkoch našej práce išlo prevažne o zdravie a doklady. S pribúdajúcimi službami sme sa stávali ich oporou aj pri získaní práce, stabilného bývania, naviazaní kontaktu s rodinou či získavaní zručnosti ako hospodáriť s peniazmi,” uviedla programová riaditeľka združenia Vagus Petra Červená. Sociálne poradenstvá prebiehajú v uliciach, priamo na miestach, kde ľudia žijú, v poradenských miestnostiach denného centra, ako aj priamo v domácnostiach klientov.

Pracovníci Vagusu poskytujú základné ošetrenie ľuďom bez domova priamo v teréne a v ošetrovni denného centra. Doteraz tak urobili 13 441-krát. “Bežnou výbavou nášho terénneho tímu počas výjazdov je základný zdravotný materiál, často však voláme aj záchrannú službu alebo prevážame ľudí na pohotovosť. V dennom centre poskytujeme základné ošetrenie a dostupné lieky,” spresnila výkonná riaditeľka Vagusu Alexandra Kárová. Vagus upozorňuje na dôležitosť dostupných služieb pre ľudí bez domova v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Aktuálna priorita je podľa združenia dostatok sociálnych služieb pre ľudí, ktorí už o domov prišli, zmysel však vidí najmä v prevencii straty domova a dostupnom bývaní. Vagus deklaruje, že v tomto smere vyvíja aktivity a zároveň apeluje na štát a dlhodobo tlačí na zmeny v legislatíve, ktoré majú pomôcť k ukončovaniu bezdomovectva na Slovensku. V Bratislave je podľa odhadov asi 4000 ľudí bez domova.