Regióny Bratislava Top

Vallo musí siahnuť hlboko do vrecka! Pokuta desiatky tisíc eur

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu Bratislava pokutu vo výške 78.948 eur pre postup magistrátu z konca roka 2016. Samospráva vtedy priamym rokovaním, bez súťaže, uzatvorila zmluvu na správu verejného osvetlenia so spoločnosťou Siemens. Úrad tvrdí, že na to neboli splnené zákonné podmienky a neobstoja ani argumenty mesta o technických a časových dôvodoch, keďže samospráva začala riešiť potrebu obstarania systému riadenia osvetlenia v nedostatočnom časovom predstihu. Informovala o tom hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

 

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák priblížil, že použitie priameho rokovacieho konania obhajovalo mesto znaleckým posudkom. Ten podľa predsedu tvoril hlavný a jediný dôkaz o tom, že z technických dôvodov môže realizovať predmet zákazky len jeden subjekt. „Úrad však v druhostupňovom rozhodnutí konštatoval, že predmetný znalecký posudok nie je možné akceptovať ako dôkaz preukazujúci skutočnosť, že služby môže poskytnúť len jeden hospodársky subjekt, ak z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž,” vysvetlil Hlivák.

Úrad tvrdí, že spojenie časového hľadiska a technických dôvodov nie je možné akceptovať, pretože mesto Bratislava spôsobilo situáciu, keď potrebu obstarania systému riadenia osvetlenia začalo riešiť v nedostatočnom časovom predstihu. “Vydanie rozhodnutia o uložení pokuty sa oddialilo, pretože mesto Bratislava podalo v roku 2017 žalobu na súd voči rozhodnutiu, v ktorom úrad konštatoval porušenie zákona,” poznamenal šéf úradu s tým, že úradu bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR v novembri 2020. Súdy podľa jeho slov dali za pravdu správnosti postupu úradu, a tak úrad mohol pokračovať v konaní vo veci správneho deliktu spočívajúceho v neoprávnenom použití priameho rokovacieho konania. “Výsledkom je uloženie pokuty vo výške 78.948,02 eur,” spresnil Hlivák.

Bolo to všetko transparentné

Mesto Bratislava uzavrelo so Siemensom v decembri 2016 bez súťaže zmluvu, po tom, čo mu na konci tohto istého roka končila 20-ročná zmluva s touto firmou. Magistrát chcel, aby bola táto služba prevádzky verejného osvetlenia zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa. Vtedajší primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal deklaroval, že postup je v súlade so zákonom.

Samospráva po vedením Nesrovnala v máji 2017 následne vyhlásila, viackrát predĺžila a následne v marci 2018 zrušila veľký tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia, s ktorým plánovala uzatvoriť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Dôvodom bolo podľa bývalého primátora odhalenie identity niektorých účastníkov súťaže.

Hlavné mesto naďalej zabezpečuje verejné osvetlenie v Bratislave prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017. Rovnako ako v roku 2016 bez súťaže a priamym rokovacím konaním. Aj k tomuto kontraktu má výhrady Úrad pre verejné obstarávanie, podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom.

Minulý rok magistrát informoval, že zvažuje, či vyhlási súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia alebo ho prevezmeme do prevádzky vo vlastnej réžii. Rozhodnúť sa chcel po vyhodnotení technicky a ekonomicky najvýhodnejšieho prevádzkového modelu.

Nesrovnal v aktuálnej reakcii deklaroval, že magistrát  postupoval podľa zákona. „Zmluva končila a mesto malo zákonnú povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie,“ skonštatoval s tým, že mestské odborné referáty pripravili postup podľa príslušnej legislatívy. Tento postup bol podľa bývalého bratislavského primátora schválený všetkými potrebnými grémiami a informované bolo aj mestské zastupiteľstvo a verejnosť. „Bolo to všetko transparentné,“ uviedol s tým, že všetky podklady sú na magistráte.

Bývalý primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Zdroj: SITA / Diana Černáková