Regióny Bratislava

Vallo navrhuje do vedenia bratislavského Metropolitného inštitútu známu aktivistku

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Nová príspevková organizácia hlavného mesta – Metropolitný inštitút Bratislava začne fungovať od apríla. Vedenie bratislavskej samosprávy navrhuje, aby inštitút do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na základe výberového konania viedla Zuzana Stanová. Tá je známa aj ako zvieracia ombudsmanka. O tom, či sa tak stane, rozhodne vo štvrtok (28. 3.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.

 

Hlavné mesto vysvetľuje, že 1. apríla, ku dňu vzniku Metropolitného inštitútu Bratislava, je potrebné zabezpečiť osobu, ktorá bude oprávnená v mene organizácie realizovať právne úkony v pozícii štatutárneho orgánu. Samospráva ju však do tohto termínu nestíha vybrať na základe výberového konania. “Navrhuje sa, aby do doby vykonania výberového konania bola poverená vedením osoba, ktorá je aktuálne zamestnancom hlavného mesta, aby sa zabezpečila vysoká miera súčinnosti a koordinácie procesov medzi Metropolitným inštitútom Bratislavy a magistrátom v úvodných fázach budovania príspevkovej organizácie,” píše v dôvodovej správe vedenie mesta. Bratislavským mestským poslancom preto vo štvrtok navrhne, aby bola dočasným vedením inštitútu poverená Zuzana Stanová. Známa je ako aktivistka a zvieracia ombudsmanka.

Inštitút má mať desiatky zamestnancov

Metropolitný inštitút Bratislava má byť nástrojom pre reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže úrovňou života konkurovať najvyspelejším európskym metropolám. Pôjde o pracovisko v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, rozvoja, tvorby a správy mesta. Okrem strategického a územného plánovania sa má nová organizácia venovať aj dátovej politike mesta, tvorbe analýzy a verejných politík v kompetencii mesta, monitoringu, inováciám či vzdelávaniu verejnosti v oblasti rozvoja a fungovania hlavného mesta.

V prvej etape sa predpokladá nábor asi 30 zamestnancov, predovšetkým z radov zamestnancov magistrátu. V ďalšej fáze by v tomto roku malo byť prijatých 20 nových zamestnancov, predovšetkým na pozície expertov. V aktuálnom roku sa chce Metropolitný inštitút Bratislava zamerať napríklad na prípravu podmienok pre architektonické súťaže pre Námestie SNP a Kamenné námestie, ako aj pre kúpele Grössling, Komenského námestie, ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov.