Regióny Bratislava Top

Vallo: Výrub na Drotárskej ukazuje na pretrvávajúce bremená z minulosti

Primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Výrub vyše 80 stromov na Drotárskej ceste v Bratislave poukazuje na systematický problém nastavenia kompetencií v meste, na pretrvávajúce bremená z dávnejšej minulosti i na spôsoby niektorých developerov či vlastníkov pozemkov, ktorí necitlivo narábajú so svojím majetkom. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý sa pripojil k výzve starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej vlastníkovi pozemkov, aby sa zdržal akéhokoľvek ďalšieho nakladania s pozemkom až do právoplatného rozhodnutia súdu. V piatok (26. 2.) sa zároveň pracovník magistrátu zúčastní na štátnom dozore vedenom Starým Mestom.

 

Z pohľadu budúcnosti je podľa Valla potrebné nastaviť nový stavebný zákon tak, aby kompetencie mesta a mestských častí umožňovali reagovať flexibilne na činnosť developera, ktorá vyvoláva pochybnosti o zodpovednom využívaní stanovísk a rozhodnutí samosprávy. „Vyvinieme legislatívnu iniciatívu na úpravu príslušných ustanovení stavebného zákona tak, aby rozhodnutia stavebného úradu mali časovo limitovanú platnosť,“ deklaruje primátor s tým, že mesto už v poslednom období určuje podmienky realizácie výrubu a následných opatrení vo forme náhradnej výsadby aj nad rámec spoločenskej hodnoty drevín.

Vallo priznáva, že v Bratislave sa na jednej strane sadí zeleň všade tam, kde tomu inžinierske siete nebránia, na druhej strane v dôsledku bremien z minulosti a „necitlivého prístupu niektorých developerov“ stromy miznú. Výrubu na Drotárskej podľa primátora predchádzalo niekoľko krokov. „Vlastník pozemkov ešte v roku 2016 požiadal mesto o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe. Mesto v takomto prípade posudzuje len súlad plánovanej výstavby s územným plánom, v tomto prípade s územným plánom zóny Machnáč. Ten umožňuje výstavbu rodinných domov na tejto ploche, a tak súhlasné stanovisko od primátora Iva Nesrovnala získal,“ povedal Vallo.

 

Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

Ako tvrdí, všetky ďalšie okolnosti ako zeleň na pozemku či charakter pozemku v podobe násypu musia posudzovať orgány, akými sú napríklad stavebný úrad mestskej časti či orgán ochrany prírody. „Na základe tohto stanoviska sa rozbehli ďalšie povoľovacie procesy na mestskej časti Staré Mesto ešte za starostu Radoslava Števčíka. Jedno súhlasné stanovisko podmienilo iné, jedno konanie nadväzovalo na predchádzajúce a výsledkom je tento smutný výrub hraničiaci so zdravým rozumom,“ tvrdí primátor.

Keďže územný plán zóny z roku 2005 umožnil na týchto pozemkoch výstavbu, na prehodnotenie záväzného stanoviska z čias primátora Nesrovnala už nebol podľa Valla právny priestor. „To by mesto mohlo urobiť len vtedy, ak by po vydaní stanoviska prišlo čisto z pohľadu územného plánu k novým okolnostiam, ktoré neboli v čase vydania stanoviska známe,“ skonštatoval s tým, že takéto nové okolnosti nenastali.

Starostka Aufrichtová tvrdí, že Staré Mesto postupovalo plne v súlade so zákonom. Výrub vyše 80 stromov mestskú časť neteší, výrubové konanie však právoplatné bolo, keďže sa voči nemu v minulosti nikto neodvolal. Samospráva zároveň požaduje, aby bola preskúmaná procesnosť celého postupu a aby bol vydaný odkladný účinok rozhodnutia týkajúceho sa stavebného povolenia.

Galéria
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar
navigate_before
navigate_next