Regióny Bratislava

Vallo žiada preskúmať, či ako verejný funkcionár porušil zákon. Dôvodom je video

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Primátor Bratislavy Matúš Vallo žiada preveriť, či ako verejný funkcionár porušil ústavný zákon, keď vystúpil v podpornom videu pre organizáciu Človek v ohrození. Podal preto sám na seba podnet. Rokovať o ňom malo vo štvrtok popoludní mestské zastupiteľstvo, tento bod programu však napokon presunuli na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva.

Vallo poslal podnet mestskému zastupiteľstvu a komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVZ) 31. decembra 2019. Týka sa jeho samotného, keďže sa zaoberá jeho vystúpením v propagačnom videu na podporu charitatívnej organizácie Človek v ohrození. “Jeho cieľom je posúdenie, či aj takáto forma podpory charity sa dá považovať za reklamu (napríklad charitatívnu reklamu) a či toto konanie je v rozpore s ústavným zákonom, a teda, či ide o konanie v rozpore s verejným záujmom,” vysvetľuje v materiáli jeho predkladateľ, mestský poslanec a predseda KOVZ Milan Vetrák.

Vallo v podnete spresňuje, že 20. decembra 2019 bola hlavnému mestu doručená otázka denníka Pravda. V nej denník upozornil, že primátor vystúpil v reklame pre organizáciu Človek v ohrození a že podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie verejný funkcionár používať svoju osobu, meno a priezvisko, podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu či podpis na reklamu. Denník sa zaujímal, či primátor porušil zákon, zobral za reklamu odmenu, ako to vie vysvetliť a či je pripravený čeliť prípadnému konaniu za porušenie zákona.

Verejný záujem?

Primátor v podnete argumentuje, že jeho účinkovanie v propagačnom videu neziskovej organizácie nie je porušením ústavného zákona. Tvrdí, že podporil charitatívnu činnosť bez dosahovania zisku. “Zastávam názor, že podporou takéhoto videa ako verejný funkcionár prispievam k realizácii verejného záujmu, keďže charitatívna činnosť, ako všeobecne prospešná služba, prináša prospech všetkým občanom. Navyše celý príjem z tejto charitatívnej akcie má byť použitý na zabezpečovanie prospešných služieb Človekom v ohrození,” uviedol Vallo. To, či však porušil ústavný zákon, žiada preveriť.

KOVZ sa vecou zaoberala na svojom zasadnutí 22. januára a prijala uznesenie. Komisia zastáva názor, že vec by sa mala posúdiť a mestské zastupiteľstvo by malo v tejto veci prijať rozhodnutie, a preto si na základe tohto materiálu žiada poverenie, aby mohla vec riadne prešetriť a pripraviť návrh rozhodnutia do 180 dní odo dňa začatia konania v zmysle ústavného zákona. Ako sa bude vo veci ďalej postupovať by mali rozhodnúť mestskí poslanci na svojom ďalšom rokovaní.