Regióny Bratislava Zvolen Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina

VAROVANIE VIROLÓGOV Na celom Slovensku sa potvrdil výskyt invazívnych a nebezpečných komárov z Ázie

Bratislava pokračuje v boji proti komárom, zasahovala na desiatkach liahnisk. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Mesto Bratislava pokračuje naďalej v boji proti výskytu komárov. Od začiatku mája zasahovalo na desiatkach liahnisk v Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Dúbravke, Devíne a Devínskej Novej Vsi. Spolu ide o viac ako 20.000 štvorcových metrov a podľa hlavného mesta sa tým tento mesiac podarilo zabrániť vyliahnutiu miliónov komárov.

 

Liahniská objavuje prostredníctvom pravidelného monitoringu, s ktorým začalo mesto už v marci. “V posledných dňoch vďaka zrážkam a vyšším teplotám vznikli na viacerých miestach vhodné podmienky na liahnutie komárov. Larvy sú vyliahnuté z vajíčok. Preto je ideálny čas na zásahy larvicídom BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte pred tým, ako sa z nich stanú dospelé jedince,” konštatuje bratislavský magistrát na sociálnej sieti. Mesto ubezpečuje, že robí všetko pre to, aby eliminovalo čo najviac lariev komárov. Pripomína však zároveň, že aj pre charakter okolitého prostredia budú v Bratislave komáre vždy, a to aj napriek zásahom. Cieľom zásahov nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie. Na území mesta sa totiž nachádzajú viaceré miesta v piatom stupni ochrany, kde nie je možné použiť ani biologický larvicíd BTI.

 

Bratislava pokračuje v boji proti komárom, zasahovala na desiatkach liahnisk. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

“K tomu treba prirátať dendrotelmy – malé dutiny priamo v stromoch na rozsiahlych lesných plochách v okolí Bratislavy, kde nie je možné zasiahnuť ani chemickými postrekmi, ani BTI,” poznamenalo mesto. Ďalšími zdrojmi lariev sú sudy či iné nádrže v súkromných záhradách, v ktorých, ak nie sú pravidelne vylievané, sa v priebehu týždňa dokážu vyliahnuť tisíce komárov. “Všade tam, kde nám to zákon umožňuje a je to technicky možné, zasahujeme skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre,” doplnil magistrát. Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť a tiež majú karcinogénne účinky.

Je alarmujúce, že aj v roku 2021 bol na Slovensku potvrdený výskyt invázneho druhu komára Aedes japonicus japonicus. Potvrdila to Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. “Jeho výskyt bol potvrdený v Bratislave, Ilave, Považskej Bystrici, Prievidzi, Banskej Bystrici, Zvolene a Prešove,” potvrdila Čabanová. Ako doplnila, ďalší nový invázny druh komára na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný. Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied realizuje monitoring inváznych druhov komárov na Slovensku prostredníctvom špeciálnej techniky zameranej na ovipozíciu, teda kladenie vajíčok do nádob, ktoré im pripomínajú dutiny stromov. Monitoring trvá niekoľko mesiacov. Invázne komáre z rodu Aedes vyhľadávajú v natívnom prostredí na kladenie vajíčok najmä dutiny stromov.

 

Bratislava pokračuje v boji proti komárom, zasahovala na desiatkach liahnisk. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

“Ich vajíčka sú napríklad importované v pneumatikách, v ktorých stojí voda. Na nových územiach vedia klásť vajíčka do akýchkoľvek nádob s vodou – kontajnerov, a preto sa často prezývajú aj kontajnerové druhy. Dôležité je taktiež monitorovať miesta možného ‘dovozu-introdukcie’ ako diaľnice a letiská,” povedala Čabanová. Pri ázijskom inváznom komárovi Aedes japonicus japonicus je dôležité podľa nej kontrolovať aj miesta, ktoré by sa mu mohli páčiť a kde hrozí jeho stabilné osídlenie. Ako prevenciu pred množením komárov odporúča Čabanová starať sa o všetky nádoby s vodou, ako sú napríklad vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či vodné fontány. Podľa nej stačí v nich raz za týždeň vymeniť vodu alebo ich prekryť, aby do nich samičky nevedeli naklásť vajíčka. Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil  pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus. Ako informovali z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied SAV, výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínsky dosah, pretože invázne komáre sú prenášače veľkého spektra patogénov.