Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

VÁŽNE PROBLÉMY slovenských motoristov a dopravcov. Zavreté autoškoly, vodičáky si tak skoro neurobíte

Na Slovensko je zatvorené takmer všetko. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Vyhlásený núdzový stav a lockdown spôsobili na Slovensku chaos. Zatvorené sú obchody, reštaurácie, ubytovacie zariadenia, služby, športové podujatia sa môžu konať iba bez divákov… Jediné, čo zatiaľ ako tak funguje sú školy, ale aj tam je situácia kritická a postupne prichádza k ich zatváraniu. Paradoxne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva skomplikovali život inému druhu škôl – autoškolám.

 

Ako informuje polícia na svojej oficiálnej stránke obmedzenia spojené so zákazom vychádzania sa týkajú aj žiadateľov o vodičské oprávnenia, preskúšania odbornej spôsobilosti aj prejednávania priestupkov. „V aktuálnom uznesení Vlády SR, ktoré je publikované v zbierke zákonov je ustanovená výnimka zo všeobecného obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie a cestu späť. Výnimka zo zákazu vychádzania sa týka aj rozhodovania o vodičskom oprávnení v evidovaní skutkov spáchaných v cestnej premávke v znení neskorších predpisov a na úseku prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ informuje polícia.

Čo to v praxi znamená? „Že skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sa až do odvolania nevykonávajú. Prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo osobitnú skúšku sa od prevádzkovateľov autoškôl alebo nimi poverených zástupcov až do odvolania nepreberajú,“ konštatuje polícia. To je pre adeptov na nové vodičské preukazy, ale aj pre mnohých šoférov, ktorý potrebujú preskúšanie a testy na vyššie skupiny vodičského oprávnenia (autobusy, nákladné vozidlá nad 3,5 tony, kamióny, traktory, ťahače, špeciálna technika…) mimoriadne nepríjemná informácia.

 

Vodičské preukazy si momentálne na Slovensku neurobíte. Zdroj: TASR / František Iván

Sranda fakt, priateľka robí od februára kurz v autoškole, už druhý krát bola bohužiaľ autoškola zatvorená, spôsobené to bolo aj neschopnosťou inštruktorov, ktorí ju neustále ubezpečovali, že kurz dokončí pred prípadným opätovným zatvorením kurzu. Bohužiaľ, nestalo sa tak. A tak dievča už 2 mesiace nesedelo za volantom a príprava na skúšku pred komisárom je prakticky nulová. Teraz je to odložené na neurčito, dovolím si tvrdiť, že minimálne do marca sa autoškoly neotvoria a tak som veľmi zvedavý, ako si s tým potom poradí. Keď raz môžu ľudia cestovať verejnou dopravou, môžu fungovať TAXI-služby, tak nerozumiem, prečo nemôžu fungovať autoškoly. Aha, zabudol som, sme na Slovensku,“ rozčuľuje sa jeden z mnohých šoférov na internete.

„To je fakt. Autoškoly sme zatvorili, COVID zmizne. Však jeden inštruktor a OTP žiak urobia zázrak. Ako super, že ako majiteľ autoškoly v našom okrese vyhubím COVID. A privediem na mizinu rodinu a firmu. Super… idem si nakúpiť do Kaufu. Verím, že aj tam urobím zázrak a svojou nečinnosťou vyhubím vírus,“ pridáva sa ďalší.

 

Vodičské preukazy si momentálne na Slovensku neurobíte. Zdroj: TASR / František Iván

To ale nie je všetko, čo priniesli nové opatrenia. Preskúšanie odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu teoretickej skúšky podľa ustanovenia § 91 ods. 6 po bodkočiarku zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vykoná len za dodržania podmienok ustanovených v platných opatreniach a vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnených na webovom sídle úradu www.uvzsr.sk. Žiadateľom bude umožnené vykonať preskúšanie len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom v súlade s opatreniami a po dezinfekcii rúk,“ vyjadrila sa polícia a dodáva. „Platí to aj pri prejednávaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uskutočnenom podľa § 74 (ústne pojednávanie) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“

 

Vodičské preukazy si momentálne na Slovensku neurobíte. ZDROJ: TASR

Nečakaná komplikácia aj pre spoločnosti Arriva alebo Dopravný podnik Bratislava, ktoré vo veľkom potrebujú desiatky nových šoférov, ale pri súčasných podmienkach a opatreniach to bude najmä pri nábore nových šoférov takmer nemožné. Testy, preskúšanie odbornej spôsobilosti, praktické jazdy to všetko nie je v súčasnosti možné. K celej situácii sa vyjadril Martin Chlebovec, hovorca Dopravného podniku Bratislava a Denisa Bárdyová, hovorkyňa Oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru.

Skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sa podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, zverejnených na webovom sídle úradu www.uvzsr.sk., až do odvolania nevykonávajú. Čo to pre Vás znamená?

CHLEBEC: Dopravný podnik Bratislava (DPB) v reakcii na vami uvedenú vyhlášku ÚVZ prerušil od 26. novembra všetky svoje kurzy na udelenie vodičského oprávnenia.

BÁRDYOVÁ: Vyplýva to z uznesenia vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021 Z. z.) a taktiež z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnených na webovom sídle úradu www.uvzsr.sk.

Akým spôsobom je možné aktuálne vykonávať kurzy v autoškolách (prax aj teóriu)?

CHLEBEC: Aktuálne je možné vykonávať kurzy iba dištančnou formou. Uchádzači o vodičské oprávnenie, ktorí sú v procese jeho získania pred ukončením, sa pripravujú teoreticky (e-learningom) v domácich podmienkach.

BÁRDYOVÁ: Momentálne prebieha iba teoretická príprava v autoškolách distančnou formou.

 

Reorganizácia hromadnej dopravy v Bratislave. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Budú uchádzačom o vodičské oprávnenie kompenzované straty spôsobené nemožnosťou vykonávať povolanie, ktoré mali naviazané na skúšky z odbornej spôsobilosti a vydanie vodičských preukazov?

CHLEBEC: Po uplynutí platnosti skúšky z odbornej spôsobilosti je automaticky predĺžená až do uvoľnenia opatrení, keď bude možnosť vykonať túto skúšku obnovená. Účastníci kurzov v autoškolách čakajú na uvoľnenie opatrení, aby mohli pokračovať vo výcviku.

BÁRDYOVÁ: Túto otázku je potrebné adresovať na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Dopravné spoločnosti ako Dopravný podnik Bratislava, Arriva alebo Slovak Lines vykonávajú v súčasnosti nábor nových šoférov. Pri platnom aktuálnom zákaze vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia požiadate o výnimku?

CHLEBEC: Proces získania tejto výnimky je veľmi časovo náročný a zahŕňa komplikované administratívne procesy s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom vnútra SR. Aktuálne je pre dopravný podnik preto časovo nerealizovateľný. Nemožnosť realizovať praktickú prípravu nových vodičov ešte viac prehĺbi nedostatok vodičov autobusov, ktorý je obzvlášť citeľný v Bratislavskom kraji.

BÁRDYOVÁ: Nie je to v kompetencii Policajného zboru, otázku je potrebné adresovať na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Akým spôsobom bude aktuálne prebiehať nábor šoférov pri platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva?

CHLEBEC: Záujemcovia môžu nateraz, do uvoľnenia opatrení, absolvovať nábor na personálnom oddelení a vybaviť si potrebné úkony k získaniu vodičského oprávnenia, a to vstupnú lekársku prehliadku a psychotesty v súlade s aktuálne platnými opatreniami.

 

Oslovili sme aj Slovenskú komoru výcvikových zariadení autoškôl a spoločnosti Arriva, aby sa k celej situácii vyjadrili. Po ich odpovediach budeme článok aktualizovať.