Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Veľká nepríjemnosť pre Slovákov. Ak máte viac ako 40 rokov k hypotékam a úverom sa už tak ľahko nedostanete

Získať úvery a hypotéky na bývanie pre ľudí starších ako 40 rokov bude na Slovensku komplikovanejšie. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Ste starší a máte viac ako 40 rokov. Potom máme pre Vás zlú správu. K hypotékam a úverom na bývanie sa tak ľahko od októbra nedostanete. Od 1.10.2022 sa totiž menia upravujú a menia podmienky poskytovania úverov na bývanie.

 

Bude to platiť hlavne pre žiadateľov, ktorí požiadajú o úver na bývanie a majú viac ako 40 rokov v čase podania žiadosti. Dôvodom je, aby ľudia neodchádzali do dôchodku s vysokými hypotékami a samozrejme aj splátkami. Čím bude človek starší, tým menej peňazí si bude môcť od banky požičať. „Cieľom úpravy je obmedzenie problémov so splácaním úveru v dôchodkovom veku. Podľa súčasných pravidiel by dlh jednotlivca nemal presiahnuť 8-násobok jeho ročného príjmu. Čiže maximálna úverová angažovanosť klienta DTI – čo je pomer dlhu k ročným príjmom chce Národná banka Slovenska zmeniť a preto navrhuje, aby sa maximálna výška úveru znižovala o 0,25-násobok čistého ročného príjmu klienta za každý rok presahujúci vek 40 rokov. Napríklad  45-ročný človek by si mohol požiadať o úver už len vo výške 6,75-násobku svojho ročného príjmu,“ konštatuje Národná banka Slovenska.

 

peniaze, bankovky
Získať úvery a hypotéky na bývanie pre ľudí starších ako 40 rokov bude na Slovensku komplikovanejšie. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Pri výpočte DTI sa berú do úvahy všetky úvery, ktoré klient spláca. Každý úver, ktorý už má, mu tak znižuje výšku limitu úveru, ktorý si chce požičať. Nakoľko sa v tomto smere obchádzajú pravidlá je potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. V praxi budú mať zmeny vplyv na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec. „Obmedzenie sa budú týka len tých žiadateľov, pri ktorých je rastúce riziko. Ide teda o úvery, ktoré budú splácané aj na dôchodku a zároveň je ich výška v porovnaní s príjmom príliš vysoká. Nakoľko výška poskytnutých úverov klientom v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy, hlavným cieľom je sprísnenie podmienok, aby sa do budúcna zabránilo pokračovaniu takýchto rizikových trendov,“ zdôrazňuje Národná banka Slovenska. Limit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu:

 

vek DTI vek DTI
do 40 8 53 4,75
41 7,75 54 4,5
42 7,5 55 4,25
43 7,25 56 4
44 7 57 3,75
45 6,75 58 3,5
46 6,5 59 3,25
47 6,25 60 3
48 6 61 2,75
49 5,75 62 2,5
50 5,5 63 2,25
51 5,25 od 64 2
52 5,2

Limit schopnosti splácať úver je stanovený vo výške 60 %, to znamená, že výška všetkých mesačných splátok žiadateľa o úver nemôže presiahnuť 60 % jeho čistého príjmu, z ktorého sa v prvom rade odpočíta životné minimum. „Pri nových aj existujúcich úveroch so zostatkovou splatnosťou nad 8 rokov treba zohľadniť, že úrokové sadzby môžu mať stúpajúci trend. Okrem aktuálnej splátky úveru treba preto vypočítať aj splátku pri úrokovej sadzbe vyššej o 2 percentuálne body (najviac však do výšky 6 %) pri splatnosti úveru 30 rokov,“ dodáva Národná banka Slovenska. Banky môžu spravidla poskytovať hypotéky s maximálnou splatnosťou 30 rokov. Splatnosť  úveru nad 30 rokov môže prekračovať 10 % hypoték. Pri úveroch na bývanie nemôže byť v čase poskytnutia dohodnutý čiastočný odklad splátok úroku alebo istiny, postupne sa zvyšujúce splátky, dočasné zníženie úroku alebo menej častá ako mesačná frekvencia splácania.