Regióny Bratislava Top

VEĽKÉ NEJASNOSTI okolo miliónového projektu cyklodopravy na Slovensku. Určený je len pre vyvolených

Plán obnovy na rozvoj cyklodopravy na Slovensku je primárne určený iba pre obce s viac ako 20 tisíc obyvateľmi. Tých je na Slovensku 52. Zdroj: Peter Korček

BERNOLÁKOVO – Cyklodoprava je na Slovensku v súčasnosti mimoriadne atraktívny a alternatívny spôsob dopravy do práce, školy, do prírody alebo na výlety. Aj preto Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy na Slovensku za 36,5 milióna EUR z celkového balíka 105 miliónov EUR. Má to ale háčik.

 

Výzva z plánu obnovy je podľa ministra dopravy Andreja Doležala určená iba pre slovenské obce a mestá. „Deliaca čiara, kto je oprávnený čerpať z plánu obnovy, musela byť nastavená, lebo to bola požiadavka Európskej komisie, aby nedochádzalo k tzv. cross-financovaniu,” dodal Doležal. Menšie obce a menšie mestá môžu podľa Doležala čerpať prostriedky na rozvoj cyklodopravy z štrukturálnych fondov, nie plánu obnovy. “Na plán obnovy je väčší časový tlak. Potrebujeme čerpať do konca roku 2026, preto sme zvolili delimitačnú čiaru tak, že väčšie projekty (pre väčšie samosprávy) pôjdu z plánu obnovy a menšie projekty pôjdu zo štrukturálnych fondov,” vysvetlil Doležal.

To, že sú z hry vyšachované menšie mestá a takmer všetky obce potvrdil aj riaditeľ odboru stratégie dopravy na ministerstve dopravy Peter Hrapko. “Nie je určená pre všetkých,” upozornil Hrapko. Podľa jeho slov sú oprávnenými prijímateľmi v podstate obce s počtom viac ako 20.000 obyvateľov. Od oprávnených obcí nie je podľa neho potrebné žiadne spolufinancovanie. Pritom podľa ministra Doležala je na vybudovanie jedného kilometra cyklotrasy horný limit 500 tisíc EUR, pričom cyklotrasy sa dajú budovať efektívnejšie. “Žiadosti by si mali mestá podať do 15. augusta a vyhodnotené budú na ministerstve dopravy do konca novembra,” podčiarkol Hrapko. “Výzva umožňuje stavať cyklodopravné prepojenia v rámci veľkých miest. Je to len druhá výzva, ktorú spúšťame v rámci zelenej ekonomiky v pláne obnovy,” doplnila informácie generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

 

Plán obnovy je určený iba pre obce s viac ako 20 tisíc obyvateľmi. Tých je na Slovensku 52. ZDROJ: sodbtn.sk

Nuž a tu je problém. Celkový počet miest a obcí na Slovensku je 2927 a iba 52 z nich má viac ako 20000 obyvateľov. Čo je neskutočných a šokujúcich 1,77 %… Viac ako 98% obcí a miest Slovenska tak z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy nemôže čerpať ani cent. Čo nám potvrdil aj Miroslav Turenič, starosta Bernolákova, ktoré je s takmer 9 tisícmi obyvateľmi druhou najväčšou obcou na Slovensku. Starosta Bernolákova odpovedal na otázky reportéra zregionu.sk.

Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy za 36,5 milióna EUR z celkového balíka 105 miliónov EUR. No podľa vyjadrenia ministerstva sú oprávnenými prijímateľmi v obce s počtom viac ako 20.000 obyvateľov, ktoré nepotrebujú žiadne spolufinancovanie na rozvoj cyklodopravy. Môže preto vaša obec čerpať financie z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy vo vašom regióne?

Miroslav Turenič: Obec Bernolákovo je podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 druhou najväčšou obcou na Slovensku s počtom obyvateľov 8081. Aktuálne má naša obec cez 9500 obyvateľov. To znamená, že nedokážeme splniť požiadavku ministerstva. Rovnako aj požadovaná rozpracovanosť projektu a termín odovzdania, aj keby tá podmienka počtu obyvateľov nebola povinná, aj tak by sme mali obrovské problémy sa zapojiť. Jeden projekt cyklotrasy pripravujeme už rok a ešte nemáme ani len vydané územné rozhodnutie, o stavebnom povolení ani nehovorím a ešte stále sa môže stať, že túto cyklotrasu budeme musieť dať posudzovať v procese EIA, keďže je plánovaná v ochrannom pásme povodia.

 

Plán obnovy na rozvoj cyklodopravy na Slovensku je primárne určený iba pre obce s viac ako 20 tisíc obyvateľmi. Tých je na Slovensku 52. Zdroj: Peter Korček

Boli spomínaný plán obnovy s vami konzultovaný alebo so Združením miest a obcí Slovenska, aby oprávnenými prijímateľmi financií s plánu obnovy boli najmä obce s viac ako 20 tisíc obyvateľmi?

Miroslav Turenič: Obsah plánu obnovy s nami ako obcou nebol komunikovaný. Pri dotáciách o ktoré sme ako obec žiadali a boli v minulosti zamietnuté nám bolo cez sprostredkovateľský orgán odkázané, že sa budeme môcť uchádzať z plánu obnovy. Určite sme mali väčšie očakávania, keďže máme desiatky projektov, ktoré by sme chceli realizovať, ale aby sme niekoľko rokov dopredu vyrábali realizovateľné projekty do šuplíka, bez jasného zdroja financovania sme považovali za neefektívne nakladania s verejnými prostriedkami. Starší projekt aj tak budeme musieť modifikovať na výzvu a najnovšie normy, keby sa výzva nakoniec objavila a ak by sa neobjavila po čase by sme ho odpísali ako zmarenú investíciu – čiže ako vyhodené peniaze.

Čo všetko by ste potrebovali zrealizovať v rámci rozvoja cyklodopravy vo Vašej obci, koľko kilometrov nových cyklotrás by chcela vaša obec zrealizovať a v akom finančnom objeme v rámci celého rozvoja cyklodopravy vo vašom regióne?

Miroslav Turenič: Intenzívne máme rozpracovaný projekt spojenia cyklotrás medzi Novou Dedinkou a Ivankou pri Dunaji. Ide o úsek približne 800 m. Nešlo by o značenú cyklotrasu, ale plnohodnotne vybudovaní popri povodí Čiernej vody. V druhej fáze máme rozpracovanú projektovú dokumentáciu na pokračovanie chodníka od mosta Trnavská (pri Jadroňovi) až po futbalové ihrisko. V tretej fáze po vysporiadaní pozemkov, by cyklotrasa mohla viest popri Čiernej vode cez golfové ihrisko a park až po kaplnku sv. Anny a plánovaný budúci lesopark. Okrem iného obec začala tento rok s prípravou projektu vnútrosídelných cyklotrás, aby sa zabezpečila bezpečná doprava chodcov a najmä detí pri presune do škôl. Obec má vo vlastníctve 130 km ciest. Minimálne na 1/3 z tohto rozsahu by sme potrebovali umiestniť bezpečné cyklotrasy. Nie len čiary vyznačené na ceste.