Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Veľké ZMENY pre vodičov od APRÍLA! Z peňaženky vytiahnu ďalšie STOVKY eur

BRATISLAVA – Motoristov čakajú od apríla radikálne a výrazné zmeny, ktoré im z peňaženky a rodinného rozpočtu vytiahnu ďalšie stovky EUR. Dôvodom je parlamentom schválená novela zákona, ktorá prináša zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá. 

  

Registračná daň na auto sa platí pri zápise držiteľa motorového vozidla. Nezáleží na tom, či ide o zápis prvého (ak ide o nové auto) alebo o zápis ktoréhokoľvek nasledujúceho (ak nejde o nové auto) držiteľa motorového vozidla. „Povinnosť zaplatiť registračnú daň má nový držiteľ motorového vozidla. Ku vzniku poplatkovej povinnosti dochádza v momente predloženia žiadosti o prepis vozidla na polícii, keď sa novému držiteľovi motorového vozidla vydávajú doklady k tomuto vozidlu,“ informuje podnikajte.sk. Teraz zákon prináša zmenu spôsobu výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá. Nové registračné poplatky za motorové vozidlá, platné od apríla 2023 totiž zohľadňujú ekologický aspekt. Po novom sa registračný poplatok určí ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla. Vek vozidla už nebude pri aute dôležitým faktorom a nebude sa vôbec brať do úvahy. Rozhodujúce bude, akú emisnú normu motorové vozidlo má a podľa toho sa určí jeho registračný poplatok,” konštatuje sa v novele zákona. 

 

Od apríla budú platiť nové registračné poplatky za motorové vozidlá. ZDROJ: minv.sk

“Zmena umožní Slovensku, aby rovnako ako v ostatných členských štátoch EÚ, výška registračného poplatku motivovala ku kúpe ekologických vozidiel,” priblížil predkladateľ novely zákona Marián Viskupič. Čo ale môže byť veľkým problém pre menej solventné skupiny Slovákov, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť nové autá alebo elektromobily. Aj pre tých, ktorí si môžu dovoliť kúpiť ojazdené vozidlá. V praxi to znamená, že dovoz staršieho vozidla, ktoré má nízku emisnú normu, už nebude rentabilné a výhodnejšie bude kupovať novšie autá. Doposiaľ platilo, že čím staršie bolo auto, tým menej musel jeho nový majiteľ zaplatiť. „Predložený návrh zákona odstraňuje formu majetkovej dane, ruší sa koeficient veku vozidla a zavádza výpočet registračného poplatku ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla (emisnej normy vozidla),“ uvádza sa v novela zákona.

Ak ste si napríklad v roku 2022 kúpili auto s výkonom do 143 kW, tak základná sadzba registračného poplatku bola 700 EUR. Ak malo auto 10 rokov, sadzbu ste vynásobili koeficientom 0,16 a jeho registračný poplatok bol 112 EUR. Od apríla 2023 už koeficient za vek vozidla neplatí a nahradí ho koeficient podľa emisnej normy vozidla. Čiže ak má auto emisnú normu EURO 3, koeficient je 0,8, pri EURO 4 je koeficient 0,7, pri EURO 5 je koeficient 0,6 a pri EURO 6 a vyššie je koeficient 0,3. Takže registračné poplatky budú pri aute s výkonom do 143 kW od 560 EUR, pri emisnej norme EURO 3, po 210 EUR pri emisnej norme EURO 6. Čiže, čím novšie auto, tým nižšie poplatky. Minimálny registračný poplatok je 33 EUR.

 

Na Slovensku budú platiť nové registračné poplatky za motorové vozidlá. ZDROJ: minv.sk

Zároveň platí, že registračná daň je nižšia v prípade, že ide o motorového vozidlo na alternatívny druh paliva alebo zdroj energie. „Pri prepise hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon sa vypočítaná výška poplatku znižuje o 50 %, najviac však na 33 EUR. Pri prepise elektromobilov sa platí jednotná výška poplatku 33 EUR bez ohľadu na výkon jeho elektromotora a jeho vek,“ dodáva podnikajte.sk.