Regióny Bratislava Top

Veľké zmeny v centre Bratislavy: Legendárna lokalita ZOCHOVA úplne zmení svoju tvár

Lokalita Zochová zásadne zmení svoj vzhľad v rámci revitalizácie projektu Živé miesta. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Hlavné mesto v posledných rokoch zásadným spôsobom zmenilo svoju tvár. Pribudli nákupné centrá, multifunkčné objekty, zrevitalizovalo sa nábrežie pri Dunaji a postupne by sa malo zmeniť aj centrum mesta, okolie Bratislavského hradu alebo oblasti ako sú Palisády či Zochova ulica.

 

Práve lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitým dopravným uzlom v centre hlavého mesta. Ako informuje . Do lokality Zochova počítame ulice od Zámockej ulice po Župné námestie, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica. „Celé okolie Zochovej má silný tranzitný charakter, ktorý prepája hradný kopec a okolie Palisád s historickým centrom mesta. Územie však nespĺňa požiadavky funkčného verejného priestoru. Chýbajú bezpečné chodníky pre chodcov a cyklistov, bezbariérové prístupy do podchodu, verejné toalety či atraktívnejšie priestory, kde by mohli ľudia počkať na autobus,“ konštatuje Metropolitný inštitút Bratislavy a dodáva, že architekti vypracovali architektonickú štúdiu, ktorá navrhuje, ako by lokalita Zochová mala zmeniť, aby sa tu obyvateľky a obyvatelia Bratislavy cítili bezpečne a komfortne.

Prepojená, prehľadná a udržateľná. To sú tri hlavné kritéria, ktoré má budúca lokalita v okolí Zochovej ulice spĺňať. Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Staromestská ulica nie je súčasťou zadania, keďže tento priestor podlieha širším dopravným vzťahom,“ informuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Celá lokalita prejde revitalizáciou, keďže viaceré priestory sú na konci svojej životnosti. Okrem komplexnej obnovy povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu či priľahlých verejných priestorov, pribudnú aj bezbariérové chodníky pre peších a cyklistov.

 

Lokalita Zochová zásadne zmení svoj vzhľad v rámci revitalizácie projektu Živé miesta. ZDROJ: TASR

“Na projekte Zochova vidieť, že rozsah Živých miest sa pohybuje od malých zásahov až po celé lokality,” povedal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Prioritou vo verejnom priestore bude chodec. Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami, či Židovskú ulicu,“ vysvetlil Dzurilla. „Cieľom nášho návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér a vizuálneho smogu, očistený od nefunkčných nánosov minulosti. Chceme, aby bol prehľadným a čitateľným, s jasnou orientáciou nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov. Našou víziou je miesto, ktoré nie je len tranzitným územím, ale aj destináciou. V tomto území sa nachádzajú viaceré verejné inštitúcie, ktoré si takýto priestor nielen zaslúžia, ale ho priam vyžadujú,“ priblížil návrh architekt Lukáš Kordík z ateliéru GutGut.

 

Lokalita Zochová zásadne zmení svoj vzhľad v rámci revitalizácie projektu Živé miesta. ZDROJ: MIB

Metropolitný inštitút Bratislavy navrhuje revitalizáciu rozdeliť do viacerých etáp. Prioritne sa zrenovuje zastávka mestskej hromadnej dopravy na strane od VŠMU. Žiadúcou obnovou prejde aj podchod, kde namiesto troch vstupov budú dva, pretože najbližší vstup od hotela Falkensteiner sa zruší v prospech nových verejných toaliet, ktoré sa budú nachádzať v podchode. Aby bol podchod prístupný aj ľuďom so zdravotným postihnutím, pribudnú dva výťahy a v celom území sa odstránia bariéry, ktoré sťažujú pohyb. Celá plocha od VŠMU po zastávku Zochova bude na jednej výškovej úrovni, aby chodci mali komfortnejší pohyb. „Vznikne tiež reprezentatívny verejný priestor pred Najvyšším súdom, kde registrujeme avizovanú obnovu budovy Najvyššieho súdu od architekta Vladimíra Dedečka a zrevitalizuje sa celá priľahlá ulica, ktorá prepája Župné námestie,“ doplnil Metropolitný inštitút Bratislavy.

Pribudnú aj pobytové schody na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Vznikne tak atraktívny verejný priestor, kde si budú môcť ľudia posedieť a pozhovárať sa. „Zrenovuje sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy vedľa Kláštora Kapucínov, kde dôjde aj k úprave plota. Pribudne tiež nové stromoradie, keďže v letných mesiacoch chýba na tejto strane tieň a ľudia čakajú na autobus na priamom slnku. V celej zóne pribudne nový mobiliár, ako sú lavičky či smetné koše, ktorý vizuálne zjednotí územie a zlepší jeho prehľadnosť. Dizajn mobiliáru bude jednotný materiálom, tvarom aj farebnosťou. Do konca roka sa bude vypracovávať prvá časť projektovej dokumentácie, od ktorej sa následne určí ďalší harmonogram prác,“ doplnil informácie o revitalizácii lokality Zochová Metropolitný inštitút Bratislavy.