Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Veľký prehľad zmien v SOCIÁLNEJ poisťovni! Týkajú sa všetkých: Čo by ste mali vedieť?

peniaze, bankovky, PZP, poistenie
Je tu veľký prehľad legislatívnych zmien v Sociálnej poisťovni na rok 2023. Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa pripravila od 1. januára 2023 viaceré dôležité zmeny v sociálnom poistení pre zamestnancov, zamestnávateľov, podnikateľov alebo živnostníkov. My Vám prinášame tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie.

 

Sociálna poisťovňa zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1.januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.  Tu sú aj ďalšie najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení na rok 2023. Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky).

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší),“ informuje Sociálna poisťovňa. Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1. januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. „Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca automaticky prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok,“ konštatuje Sociálna poisťovňa.

 

Je tu veľký prehľad legislatívnych zmien v Sociálnej poisťovni na rok 2023. Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Predčasné dôchodky – nárok po 40-tich odpracovaných rokoch

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 375,10 eur mesačne (do 31. októbra 2022 to bola suma 281,40 eur mesačne). „Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ak nárok naň vznikol pred 1. novembrom 2022, sa posudzujú podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. októbra 2022. Od 1. januára 2023 sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia (doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie),“ zdôrazňuje Sociálna poisťovňa.