Vojenský ombudsman prijal za rok takmer 50 podnetov: Zistil jedno porušenie

BRATISLAVA – Kancelária vojenského ombudsmana eviduje za rok fungovania takmer 50 podnetov. Časť z nich tvorili žiadosti o radu a pomoc, ďalšie sa ďalej preverovali. V jednom prípade zistil vojenský ombudsman Roman Rybák porušenie základných práv a slobôd. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR, a správy o činnosti vojenského ombudsmana zverejnenej na webe rezortu obrany.

Z 36 podaní doručených vlani bolo 19 prešetrovaných ako podnet. Jeden z nich vyhodnotil ombudsman ako opodstatnený. Išlo o prípad vojaka, ktorého prepustili pre požitie omamnej alebo psychotropnej látky. Odvolanie voči personálnemu rozkazu nadriadený stupeň zamietol. „Vojenský ombudsman zistil, že v správnom konaní mohol správny orgán porušiť základné práva profesionálneho vojaka tým, že sa nedostatočne vysporiadal s navrhovaným dôkazom (výsledky toxikologicko-chemickej analýzy), ktorú si dal profesionálny vojak vypracovať a predložil ju ako dôkaz v správnom konaní,“ vysvetlil ombudsman v správe. Vec postúpil na vybavenie príslušnému prokurátorovi a v prípade odmietnutia avizuje podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Ďalšie podnety boli z rôznych dôvodov odložené. Napríklad šesť prípadov preto, lebo vec nepatrila do pôsobnosti vojenského ombudsmana. V jednom prípade podávateľ svoj podnet stiahol, v šiestich prípadoch sa porušenie práv a slobôd nezistilo.

Otázky sa týkali rodičovského dôchodku či neplatenej dovolenky

Dvanásť ďalších minuloročných podaní zaevidovali ako žiadosť a vybavili odpoveďou pisateľovi. Podľa správy ombudsmana sa otázky týkali napríklad rodičovského dôchodku, nepreplatenej dovolenky či odvolania voči personálnemu rozkazu. Kancelária zaznamenala aj päť telefonických žiadostí, respektíve konzultácií.

„Za rok 2024 bolo zatiaľ prijatých 13 podaní, z toho bolo sedem žiadostí o radu a osem podnetov,“ priblížil rezort koncom mája. Rybák je prvým vojenským ombudsmanom, do funkcie nastúpil od mája 2023. Jeho úlohou je prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.

Po prvých mesiacoch fungovania skonštatoval Rybák v správe za minulý rok, že dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách SR je na dobrej úrovni. Upozornil tiež, že za krátke obdobie fungovania kancelárie sa ešte činnosť ombudsmana nestihla dostať do povedomia vojakov. Do konca tohto roka chce preto navštíviť všetky posádky. Zároveň informoval, že viacerí vojaci mu tlmočili obavy z represií zo strany nadriadených veliteľov.

Viac o téme: podnety, porušenie, Roman Rybák, vojenský ombudsman

Súvisiace články