Regióny Bratislava Jasná Starý Smokovec Poprad Tatranská Lomnica Vysoké Tatry Top

VOJNA v slovenskom lyžovaní pokračuje. Do problémov okolo Vlhovej a spol zasiahla medzinárodná federácia

Petra Vlhová, víťazka veľkého krištálového glóbusu v zjazdovom lyžovaní. FOTO TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Slovenské lyžovanie má pred sebou veľmi zložité obdobie, problémy a mediálnu vojnu, ktorá bude mať dosah na niekoľko tisíc slovenských lyžiarov, ich rodiny, kluby, či jednotlivé športové úseky. Dlhoročný spor medzi Slovenskou lyžiarskou asociáciou a Zväzom slovenského lyžovania sa totiž dostal do ďalšieho neuralgického bodu.

 

Na Slovensku máme síce katastrofálne podmienky na lyžovanie, minimálnu členskú základňu, obmedzený počet pretekárov vo Svetových pohároch, okrem Vlhovej takmer nulové výsledky, ale pre istotu až dve organizácie, ktoré mali alebo majú štatút národného športového zväzu či asociácie. Situácia sa nakoniec vyhrotila až tak, že Slovenský olympijský a športový výbor takmer rok zastupoval Slovensko v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS. Ministerstvo školstva ešte 15. decembra 2020 zrušilo Slovenskej lyžiarskej asociácii osvedčenie o uznaní za národný športový zväz.

Podľa ministerstva Slovenská lyžiarska asociácia nespĺňala niektoré podmienky a úlohy podľa zákona o športe. Zástupcovia Slovenskej lyžiarskej asociácie zareagovali hneď niekoľkými nesúhlasnými reakciami s tým, že odobratie štatútu národného športového zväzu sa udialo neoprávnene. Podľa asociácie rezort školstva vtedy nepredložil “žiadne relevantné dôkazy ani dokumenty, ktoré by dokazovali opodstatnenie odobratia osvedčenia o uznaní za národný športový zväz.”

 

Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Ivan Ivanič. FOTO TASR / Jaroslav Novák

Patová situácia aspoň čo sa týka medzinárodnej scény trvala do štvrtka 18. novembra 2021, kedy po intervencii zo strany FIS prešli všetky kompetencie od Slovenského olympijského a športového výboru na Zväz slovenského lyžovania. Prezident FIS Johan Eliasch a generálny sekretár Michel Vion totiž oficiálnym listom informovali Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväz slovenského lyžovania aj Slovenskú lyžiarsku asociáciu, že 5. novembra exekutíva FIS schválila provizórne členstvo Zväzu slovenského lyžovania vo FIS.

Takže Zväz slovenského lyžovania môže s okamžitou platnosťou plniť úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS a prihlasovať športovcov na medzinárodné súťaže v lyžiarskych disciplínach. V rozbehnutej a začínajúcej sezóne rozhodnutie FIS poriadne skomplikovalo už aj tak hysterickú, komplikovanú a výbušnú situáciu okolo slovenského lyžovania. K téme preto pre zregióny.sk oslovil Slovenskú lyžiarsku asociáciu, Zväz slovenského lyžovania aj Slovenský olympijsky a športový výbor.

 

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová na trati Svetového pohára v Kranjskej Gore. Zdroj: TASR – Martin Baumann

Podľa medializovaných informácií Slovenský olympijský a športový výbor od štvrtka 18. novembra nevykonáva voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii činnosti národnej lyžiarskej federácie. Čo to pre Vás v praxi znamená?

SLA: Pre Slovenskú lyžiarsku asociáciu to nie je žiadna zásadná zmena za posledný rok. Slovenský olympijský a športový výbor komunikoval už aj doteraz skôr s preferovanou organizáciou, čiže Zväzom slovenského lyžovania. Uvidíme, ako sa bude chovať Zväz slovenského lyžovania k členom Slovenskej lyžiarskej asociácie, počas tohto prechodného obdobia, veríme v korektnosť a športový FairPlay.

Exekutíva FIS schválila provizórne členstvo Zväzu slovenského lyžovania v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS. Aké je teraz postavenie Slovenskej lyžiarskej asociácie v rámci FIS?

SLA: Ani tu nepredpokladáme, žiadne zásadné zmeny voči uplynulému obdobiu. Slovenská lyžiarska asociácia ostáva členom FIS a to v stave obmedzenia členských práv. Na základe (podľa nás) nekorektnej komunikácie a jemu predložených dokumentov dospel FIS – Council k názoru a rozhodol o provizórnom či dočasnom členstve Zväzu slovenského lyžovania.

ZSL: Na daný moment Zväz slovenského lyžovania s okamžitou platnosťou plní všetky úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS. Zástupcovia Zväz slovenského lyžovania sa môžu zúčastňovať aj na všetkých rokovaniach orgánov a odborných komisií FIS, avšak pred schválením za plnoprávneho člena FIS nemôžu na nich hlasovať. Všetky ostatné právomoci člena FIS sú zachované. Členom s plným právom hlasu sa môže ZSL stať už v máji 2022 po schválení na Kongrese FIS v portugalskom meste Vilamoura.

Je odteraz Zväz slovenského lyžovania jediným zástupcom lyžiarov na Slovensku? Aké postavenia má Slovenská lyžiarska asociácia v rámci lyžovania u nás?

SLA: De facto nie. De iure rozhodne o tom sekcia športu príslušného ministerstva.

ZSL: Áno v tento moment t.j. odo dňa 18.11.2020 Zväz slovenského lyžovania s okamžitou platnosťou plní všetky úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS.

 

Problémy slovenského lyžovania pokračujú. Zdroj: TASR / František Iván

Uvažujete nad riešením celej situácie súdnym spormi, či už na Slovensku alebo aj na Medzinárodnom arbitrážnom súde?

SLA: Súdne žaloby, ktoré prebiehajú sa zatiaľ nepohli. My – Slovenská lyžiarska asociácia sme odhodlaní bojovať všetkými demokratickými prostriedkami za pravdu a spravodlivosť.

Neobávate sa súdnych sporov zo strany Slovenskej lyžiarskej asociácie voči Zväz slovenského lyžovania a Slovenskému olympijskému a športovému výboru?

ZSL: Zväz slovenského lyžovania nie je v žiadnom vzťahu zo SLA.

Koľko reálnych členov má aktuálne Zväz slovenského lyžovania a Slovenská lyžiarska asociácia a aký podiel športovcov a športových odvetví jednotlivé skupiny zastupujú?

SLA: Koľko členov kto má, už detailne neporovnávame. O verifikovateľných číslach máme každý svoj názor. Sledujeme skôr v obave stav, že absolútna väčšina výkonnostných športovcov je členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie a aká bude do budúcna ich pozícia. Doteraz ich financovanie prebehlo z nášho pohľadu diskriminačne. Vytvárať počty reprezentantov spôsobom, akým to v realite prebehlo v roku 2021, je zosmiešňovanie výkonnostného športu. V komisiách pracujúcich v komisiách FIS je stav identický. Väčšina sú členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie. Tak uvidíme.

ZSL: Zväz slovenského lyžovania eviduje k dnešnému dňu vyše 4000 fyzických členov, 110 lyžiarskych klubov a každým dňom tento počet narastá vzhľadom na aktuálnu súťažnú sezónu.

Akým spôsobom bude po rozhodnutí FIS a Slovenský olympijský a športový výbor fungovať financovanie Slovenskej lyžiarskej asociácie respektíve Zväzu slovenského lyžovania?

SLA: Slovenská lyžiarska asociácia už viac ako rok priamo nedostalo ani cent z verejných prostriedkov. Nedostali sme ani tie, ktoré nám zmluvne patria. My pracujeme a financujeme Slovenskú lyžiarsku asociáciu výlučne zo zdrojov podporovateľov, ktorých motivácia je identická s tou našou, a to sú pravda a spravodlivosť.

ZSL: Zväz slovenského lyžovania je momentálne financovaný z členských a sponzorských príspevkov. Rozhodnutie FIS nemá žiadny priamy vplyv na súčasné financovanie Zväzu slovenského lyžovania. Je len jednou z podmienok, ktorá umožní Zväzu slovenského lyžovania v budúcnosti prijímať aj verejné prostriedky určené pre lyžovanie a snowboarding.

 

Problémy slovenského lyžovania pokračujú. Zdroj: TASR / František Iván

Čo bude s finančnými prostriedkami, dotáciami, reklamnými a marketingovými zmluvami či s materiálnym vybavením, ktoré ste už dostali na aktuálnu sezónu?

SLA: Slovenská lyžiarska asociácia na aktuálnu sezónu nedostala žiadne dotácie. Partnerstvá majú svoju platnosť, aj keď samozrejme vplyvom situácie v poslednom roku sa tento priestor výrazne zmenšuje. Materiálovo si je Slovenská lyžiarska asociácia pre vlastné potreby sebestačná.

ZSL: V akých podmienkach sa aktuálne nachádza Zväz slovenského lyžovania je dosiahnuté len vďaka členským a sponzorským príspevkom a na základe pravidelnej aktívnej činnosti získalo dôveru aj od najvyšších orgánov, a i naďalej tak môže napredovať a realizovať plány celej lyžiarskej základne Zväzu slovenského lyžovania.

Nepovažujete aktivity okolo sporu medzi Zväzom slovenského lyžovania a Slovenskou lyžiarskou asociáciou za spolitizované, účelové a neštandardné?

SLA: Situáciu považujeme za neštandardnú a účelovo spolitizovanú od samého začiatku. Netreba zabúdať na to, že zakladateľom Zväzu slovenského lyžovania bola osoba v súčasnosti stále trestnoprávne stíhaná a jej odchod zo Zväzu slovenského lyžovania v lete tohto roka bolo len smiešne gesto. Každý dobrý hospodár vie, že ak je chorý strom od koreňov – základov, nepomôže, ak odrežete jeden zhnitý konár.

ZSL: Zväz slovenského lyžovania sa akýmkoľvek spôsobom dištancuje od akýchkoľvek zavádzajúcich praktík.

Nebola situácia okolo Zväzu slovenského lyžovania a Slovenskou lyžiarskou asociáciou na Slovensku, aj v rámci FIS, ovplyvnené odchodom Petry Vlhovej zo Slovenskej lyžiarskej asociácie k Zväzu slovenského lyžovania a vyjadreniami Vlha tímu k celému dianiu okolo tejto kauzy?

SLA: To môže byť na domácej scéne skutočne tak. Na medzinárodnej scéne je to skôr vnímané ako problém v prospech Slovenskej lyžiarskej asociácie. Ale to je už iná téma. „Športový svet už poznal otcov slávnych dcér.“

ZSL: Zväz slovenského lyžovania vznikol už v roku 2017 a odvtedy sa snaží o stabilizáciu a rovnoprávnosť v lyžiarskom športe. V štruktúrach Zväzu slovenského lyžovania pracujú profesionáli vo svojich oblastiach a na základe tejto činnosti a dôvery vstúpil do našich radov aj SKI TEAM VLHA v decembri v roku 2020. Zväz slovenského lyžovania sa dlhodobo snaží byť zástupcom všetkých lyžiarov na Slovensku bez akýchkoľvek rozdielov.

 

Petra Vlhová na trati slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. Zdroj: TASR / AP

Vyjadrenie k celej situácii okolo slovenského lyžovania nám do redakcie poslal aj Peter Pašuth zo Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „SOŠV plnil úlohy a činnosti smerom k FIS na základe jej dočasného poverenia z decembra 2020. Slovenský olympijsky a športový výbor po krokoch a rozhodnutiach FIS už nezabezpečuje predovšetkým prihlasovanie športovcov na medzinárodné súťaže vo všetkých lyžiarskych disciplínach. Doterajší stav v lyžiarskom hnutí na Slovensku nebol pre nikoho uspokojivý. Slovenský olympijsky a športový výbor sa aktívne snažil pomôcť pri riešení súčasnej situácie v slovenskom lyžiarskom hnutí. Prioritou bolo, aby mohli športovci súťažiť a nebola ohrozená ich športová príprava. Slovenský olympijsky a športový výbor postupoval v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, podľa Olympijskej charty, svojich stanov a podľa medzinárodných právnych predpisov. Zároveň rešpektoval  rozhodnutia všetkých príslušných orgánov. Štatút národného zväzu i plné členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii a v Slovenský olympijsky a športový výbor môže mať len jeden subjekt. Určenie národného športového zväzu pre lyžovanie je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odpovede na viaceré Vaše otázky patria do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, respektíve FIS.“