Všetok odpad nekončí na jednej kope, jeho triedenie má zmysel

BRATISLAVA – Triedenie odpadu má zmysel, potvrdzuje iniciatíva hlavného mesta, mestskej organizácie Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-Pack a bratislavských mestských častí. Z vytriedených bublinkových fólií a plastových tašiek zo žltých kontajnerov vyrobil recyklátor 58.000 vriec na odpad. Darované budú 130 školám, škôlkam, jasliam, knižniciam, miestnym úradom či domovom pre seniorov.

„Ešte stále sa stretávame s domnienkami obyvateľov, že všetko končí na jednej kope a triedenie odpadu nemá zmysel. Z odpadu, ktorý bratislavské domácnosti správne vytriedili do žltého kontajnera alebo vreca, sa vyrobili recyklované vrecia na odpad,“ konštatuje Zuzana Balková z OLO s tým, že recykláciou plastového odpadu boli vyrobené aj modré a žlté vrecia určené na vrecový zber triedeného odpadu využívané rodinnými domami.

Ďalšie využitie nachádza aj správne vytriedený odpad z iných nádob. Obsah čiernych nádob na zmesový komunálny odpad sa zhodnocuje v zariadení na energetické využitie odpadu. OLO z neho vyrába elektrinu, ktorú dodáva do rozvodnej siete, a teplo, ktoré následne distribuuje do časti bratislavských domácností.

Odpad zo žltých nádob a vriec OLO najskôr dotrieďuje automatizovanou triediacou linkou, z ktorej vychádzajú zlisované balíky odpadu jednotlivých komodít určené na ďalšiu recykláciu. Odpad z modrých, zo zelených, z oranžových i hnedých kontajnerov či drevených ohrádok na vianočné stromčeky posiela taktiež na ďalšie spracovanie recyklátorom.

Z bratislavského kuchynského bioodpadu vzniká substrát, z toho záhradného kompost. Kuchynské oleje a tuky sa menia na biopalivo. Obaly od kozmetiky a drogérie sa recyklujú napríklad na záhradné kompostéry, tégliky na lavičky a nezálohované PET fľaše na flísové oblečenie. Konzervy slúžia ako druhotná surovina pri výrobe kovových konštrukcií, rúr či bicyklov. Z papierových častí nápojových kartónov môžu byť hygienické vreckovky, z hliníkových dávkovače na mydlá a z novín obaly na vajíčka. Sklo je recyklovateľné takmer donekonečna, a to bez straty na kvalite, pričom z neho vznikajú zaváraninové poháre, fľaše či vázy.

„Triedenie odpadu je veľmi dôležitá vec. Pomáha nielen životnému prostrediu, ale aj nám všetkým. Je to zásadný krok k vyššej kvalite života a udržateľnej budúcnosti. Projekt ukazuje, že triedenie odpadu má zmysel,“ podotýka viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva. Podľa riaditeľa pre komunikáciu a marketing OZV Natur-Pack Mareka Brinzíka zdôrazňuje spoločná iniciatíva zmysluplnosť správneho triedenia, pričom má nielen environmentálny, ale aj sociálny dosah v pozitívnom slova zmysle.

Viac o téme: odpad, triedenie

Súvisiace články