Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Vtáčia chrípka útočí! V Česku a Maďarsku už ZAKÁZALI chov hydiny: Čo hrozí na Slovensku?

Situácia s voľným chovom hydiny na Slovensku je pod kontrolou. Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Štátna veterinárna správa v Českej republike začiatkom decembra zakázala vonkajší chov hydiny na celom území Čiech. Dôvodom sú pribúdajúce ohniská vtáčej chrípky. Informácia šokovala a vyvolala extrémne obavy aj u našich chovateľov.

 

Situácia u našich susedov je mimoriadne vážna. Nariadenie v Českej republike obmedzuje aj pohyb osôb v hospodárstvach s hydinou iba na nevyhnutne potrebné osoby, ktoré sa o hydinu starajú. Okrem toho chovatelia musia chrániť skladované krmivo, stelivo aj vodu pred prípadnou kontamináciou. Podobné problémy s vtáčou chrípkou majú aj v  Maďarsku. Na farme v Hajducko-bihárskej župe utratia 25.000 moriek po tom, čo tam takisto vypukla vtáčia nákaza H5N1. Informoval o tom v Budapešti Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca. Už v novembri rovnaký úrad informoval o vypuknutí nákazy na troch hydinárskych farmách v Báčsko-malokumánskej a Békešskej župe. Preto nás zaujímalo, aká je aktuálna situácia s chovom hydiny na Slovensku a či sa aj u nás uvažujú nad niečím podobným.

„Únia hydinárov Slovenka nemá žiadne informácie o zákaze chovu alebo obmedzení chovu hydiny v SR. Situácia v Českej republike vyplýva z aktuálnej situácie s výskytom vtáčej chrípky v ČR, ktorá bola zistená v mesiaci december. Na Slovensku nebol doteraz zaznamenaný žiadny prípad vtáčej chrípky a preto neboli nariadené ani žiadne opatrenia zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy,“ uviedol Daniel Molnár, šéf Únie hydinárov Slovenska. Podľa jeho slov je takéto opatrenie možné realizovať iba v prípade odôvodnených potrieb. “Na Slovensku sa vtáčia chrípka aj v minulosti vyskytovala iba u voľne žijúceho vtáctva a v drobnochovoch hydiny v domácnostiach. Veľmi ohrozenými sú preto aj chovy nosníc s voľným výbehom, ktoré v poslednom období propagujú najmä ochranári a zahraničné obchodné reťazce. V týchto chovoch prichádza ku kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a vzniká tu nebezpečenstvo rozšírenia infekčných ochorení. Preto považujeme klietkové chovy nosníc za najbezpečnejšie,“ dodal Molnár.

 

Situácia s voľným chovom hydiny na Slovensku je pod kontrolou. Zdroj: TASR

Dôvodov, prečo sa vtáčia chrípka na Slovensku neobjavila vo veľkochovoch hydiny je podľa Molnára niekoľko.

– 99 % slovenských chovov hydiny je v uzatvorených halách, kde voľne žijúce vtáctvo nemá prístup
– vysoký objem investícií vynaložený slovenskými chovateľmi na rekonštrukciu fariem v nedávnom období
– veterinárny dohľad na farmách a stály veterinárny dozor na našich bitúnkoch
– chovné priestory na farmách sú po každom turnuse dôkladne vyčistené a dezinfikované
– voľne žijúce vtáctvo nemá prístup ku krmivu ani napájacej vode na farmách
– základné opatrenia proti vtáčej chrípke sa uplatňujú počas celého roka