Regióny Bratislava Top

ZA TOTO DOSTANETE V LESE POKUTU: Dopúšťate sa aj vy týchto “nevinných” priestupkov?

lesná stráž, drevo, stromy, výrub
Členovia lesnej stráže odhaľujú nelegálny výrub dreva. Zdroj: FB Polícia

BRATISLAVA – Na bezpečnosť a poriadok na území lesov dohliada lesná stráž. Nie každý občan však pozná kompetencie jej príslušníkov. Lesní strážcovia môžu návštevníkom lesov uložiť blokovú pokutu, či použiť zbraň v krajnej núdzi. Napriek tomu sa často stretávajú s agresiou a nerešpektovaním zákonov.

 

3200 hektárov bratislavských lesov majú pod palcom členovia mestskej stráže. V posledných dňoch nadviazali členovia Zásahovej jednotky Mestskej polície a Lesnej stráže efektívnejšiu spoluprácu. Z pohľadu hovorkyne Mestskej polície Bratislava je to mimoriadne dôležité. „Z nášho pohľadu chceme najmä pomôcť lesnej stráži propagovať sa, aby aj obyvateľky a obyvatelia Bratislavy vedeli, že aj ona dozerá nad poriadkom a bezpečnosťou v lesoch,“ reagovala pre zregiony.sk Barbora Krajčovičová.

Počas stretnutia si mestskí policajti s členmi lesnej stráže vymenili skúsenosti s typom a rozsahom porušovaní zákonov a dohodli postup pre kvalitnejšiu spoluprácu. „To znamená napríklad organizovanie spoločných bezpečnostných opatrení, spoluprácu našich hliadok a v neposlednom rade výmenu skúseností,“ objasnila Krajčovičová s tým, že pod Útvar zásahovej jednotky a kynológie mestskej polície spadá aj lesoparková hliadka, ktorá sa sústreďuje práve na oblasti ako je územie za Červeným mostom, Horský park a podobne.

Aké majú členovia lesnej stráže kompetencie

Členom lesnej stráže sa môže stať v podstate každý občan, prevažne majiteľ lesných a poľnohospodárskych pozemkov, ktorý chce získať kompetencie na to, aby mohol efektívne dohliadať na poriadok v danom území. Ten, kto sa chce stať členom musí najprv požiadať o členstvo v stráži a následne získať osvedčenie, ktoré vydáva príslušný okresný úrad. Takýto strážca lesného poriadku je povinný nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom.

policajt, les
Členovia lesnej stráže si musia často na pomoc zavolať policajtov. Zdroj: FB Polícia

Veľa Bratislavčanov stále nevie, že členovia lesnej stráže majú kompetencie, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré majú mestskí policajti. Môžu napríklad kontrolovať preukazy totožnosti – teda vyžiadať si od návštevníkov lesov občiansky preukaz, kontrolovať doklady o pôvode dreva, odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva, držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak na to majú oprávnenie podľa osobitných predpisov, zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržiavanie povinností pri preprave dreva a mnohé ďalšie, ktoré bližšie špecifikuje zákon.

V prípade, že neuposlúchnete výzvu lesného strážcu a neposkytnete mu svoj občiansky preukaz, môže vás predviesť na útvar Policajného zboru. Ak páchateľ trestného činu nespolupracuje je člen lesnej stráže dokonca oprávnený použiť donucovacie prostriedky. Medzi tie patria najmä hmaty, chvaty a údery sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobný pes, či varovný výstrel.

lesná stráž
Príslušník a auto lesnej stráže. Zdroj: FB TANAP

Do lesa nemôžete chodiť autom, psa by ste nemali púšťať na voľno

V lese predsa nie je zavedená žiadna parkovacia politika a veľa Bratislavčanov alebo iných návštevníkov si brázdi s autom lesy kade tade. Za takúto jazdu vám však môže strážca uložiť blokovú pokutu. „Za dopravný priestupok (ak sa jedná napr. o nerešpektovanie dopravnej značky zákaz vjazdu) je možné uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur,“ spresnila hovorkyňa Mestskej polície.

Veľa ľudí sa chodí do bratislavských lesov prevetrať aj so svojimi štvornohými miláčikmi. Svojho psa by ste však mali mať pripnutého na vôdzke, v opačnom prípade vám hrozí sankcia. „V prípade, ak sa jedná o porušenie zákazu voľného pohybu psa, priestupca môže byť v blokovom konaní riešený do výšky 33 eur,“ doplnila na záver Barbora Krajčovičová.