Pezinok Regióny Bratislava

Zachraňujú národnú kultúrnu pamiatku. Vo Svätom Jure komplexne zrekonštruovali synagógu z 18.storočia

synagoga, Sv.Jur, rekonštrukcia

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v snahe zachrániť a komplexne zrekonštruovať synagógu vo Svätom Jure (okres Pezinok) z 18. storočia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Zasanoval a zastabilizoval nosné konštrukcie i strechu dočasným prekrytím, vyčistil dvor i interiér. V súčasnosti vypracováva prípravnú a projektovú dokumentáciu, hotová má byť tento rok.

 

“Podarilo sa zasanovať a stabilizovať nosné konštrukcie a strechu dočasným prekrytím, aby sme zabránili ďalšej degradácii a zrúteniu stavby. Zachovali sme aj všetky predmety kultúrno-historickej povahy v synagóge aj v jej okolí,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Vzhľadom na stavebno-historický vývoj pamiatky a zachované fragmenty nástennej šablónovej výmaľby v interiéri zo začiatku 20. storočia či fragmenty architektonických článkov bol pri prácach prvej etapy prítomný aj reštaurátor. Vyčistený bol tiež dvor a interiér od sutín a nahromadeného odpadu, odstránená bola náletová zeleň. Po stabilizovaní pamiatky aj podľa pokynov pamiatkarov pristúpi kraj k vypracovaniu prípravnej a projektovej dokumentácie. Jej realizácia je prvým krokom pre začatie samotnej obnovy. V mesiacoch február až apríl sa má realizovať architektonicko-historický výskum, ktorého súčasťou bude aj dendrochronológia a archívny výskum. Ďalším krokom by mal byť reštaurátorský výskum.

 

BSK pokračuje v záchrane a obnove synagógy vo Sv. Jure. ZDROJ: BSK

Po rekonštrukcii je zámerom vybudovať na pozemku taktiež infopavilón a zázemie pre návštevníkov. Ideový a kultúrny obsah kraj práve tvorí. Časť synagógy by mohla byť venovaná informáciám o Chatamovi Soferovi, ktorý tam istý čas pôsobil. Rozšíriť by sa tam mohla aj expozícia krajského Malokarpatského múzea vo Svätom Jure. Vzniknúť by mohol aj priestor pre organizovanie podujatí či koncertov. Synagóga je jedinou nehnuteľnou pamiatkou židovskej komunity vo Svätom Jure. Židia užívali Edelhof (Panský dvor) ako nájomníci mesta od roku 1869, v ktorom ho nadobudli do vlastníctva. V roku 1876 svätojurská ortodoxná náboženská cirkev pristúpila k rekonštrukcii synagógy, ktorú rozšírila a obnovila v duchu architektonického historizmu s uplatnením novorománskeho tvaroslovia na fasádach. Vedľa synagógy bol postavený obecný dom, tzv. židovský dom, v ktorom boli byty pre zamestnancov, moderné mikve a veľká učebňa. Zánik synagógy ako modlitebne sa datuje do roku 1942. Poslanci BSK rozhodli o odkúpení synagógy do vlastníctva kraja v septembri 2020. Do záchrany sa pustil kraj vlani.