Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Začína VEĽKÁ VÝMENA občianskych: “Staré” s čipom budú od januára NEPLATNÉ!

Začína veľká výmena občiansky preukazov. ZDROJ: Peter Korček

BRATISLAVA – Máte „starý“ občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) vydaný do 20. júna 2021? Podpisovali ste elektronicky dokumenty alebo zmluvy, ktoré ste elektronicky posielali na úrady? Potom zvýšte pozornosť! Po 31. decembri 2022 už budú totiž takto vytvorené elektronické podpisy neplatné. 

 

Každý kto aktívne využíva elektronické funkcionality občianskeho preukazu a uprednostňuje elektronické služby štátu pred návštevou úradov, pracuje s aplikáciou eID klient. Avšak najneskôr v posledný deň tohto roka, z dôvodu skončenia certifikácie čipu, budú zrušené všetky platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Ak si ho ale naďalej želáte používať, potom by ste mali požiadať o predĺženie trvania  platnosti týchto podpisov, pričom do 31. decembra 2022 treba k žiadosti pripojiť časovú pečiatku alebo previesť podpis do tzv. archívnej formy,“ konštatuje ministerstvo vnútra. Ako to urobiť? Vložte dokument do tzv. Modulu dlhodobého uchovávania. Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu v listinnom svete. Jeho platnosť však nie je neobmedzená a má obvykle platnosť 5 rokov a 1 mesiac.

„Ak takýto podpis obsahuje aj kvalifikovanú časovú pečiatku, stáva sa rovnocenným s vlastnoručným podpisom, ktorý je úradne overený. Táto pečiatka teda (podobne ako pečiatka od matriky či notára na listine) vyjadruje presný dátum a čas vyhotovenia, čím dokazuje, že elektronický podpis ku konkrétnemu dokumentu v danom termíne naozaj existoval,“ informuje ministerstvo vnútra. Do konca októbra požiadalo o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny v čipe už takmer 56-tisíc osôb, pričom koniec platnosti certifikátov sa týka držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Doterajšie občianske preukazy ale ostávajú platné až do konca doby ich platnosti.

 

Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre. Zdroj: fb Polícia SR

„Ak si želáte vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis pomocou  občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021, je potrebné požiadať o jeho výmenu na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient, čo trvá to asi 15 minút,“ doplnilo ministerstvo. Ak patríte medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz.