Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Zálohovanie plastových fliaš a obalov zobrali Slováci vážne. Po roku sme jednými z najlepších v Európe

Zálohový systém na Slovensku uzatvára prvý rok. Návratnosť obalov na úrovni 70 % je nečakaný úspech. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Spotrebitelia na Slovensku preukázali vysokú mieru zodpovednosti, zapojené organizácie a firmy zasa veľké organizačné schopnosti. Zálohový systém spustený 1. januára 2022 dosiahol v prvom roku lepšie výsledky, ako tvorcovia predpokladali.

 

„Zálohovanie plastových  fliaš a plechoviek prišlo ako novinka nielen na Slovensko, ale aj do strednej Európy. Napriek kratšej príprave nového systému však naň boli Slováci dobre pripravení a motivovaní a vo veľkej väčšine sa k zálohovaniu postavili veľmi zodpovedne,“ pripomína Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. „Aj preto sa nám spoločnými silami podarilo za prvý rok vyzbierať 70 % všetkých zálohovaných obalov, čím sme prekonali zákonný cieľ o 10%,“ konštatovala. Zámerom zákonodarcu totiž bolo dosiahnuť v prvom roku fungovania systému aspoň 60 % podiel zberu nápojových obalov. Až v roku 2023 mala miera zberu dosiahnuť 80 %, a preto predstavitelia Správcu zálohového systému a tí, ktorí sú do systému zapojení, ako napríklad výrobcovia nápojov a obchodníci, veria , že aj toto plánované číslo sa podarí dosiahnuť. Hlavným cieľom je, aby sa od roku 2025 zbieralo cez zálohový systém na recykláciu až 90 % všetkých plastových fliaš a nápojových plechoviek.

 

Na Slovensku od januára 2022 zálohujeme plastové a kovové nápojové obaly. ZDROJ: SZS

Slováci svojím prístupom k zálohovaniu dokázali, že im záleží na ochrane a zachovaní životného prostredia pre budúce generácie. „Vďaka tomu sa k cieľu 90-percentnej návratnosti zálohovaných obalov do roku 2025 blížime čoraz rýchlejšie,“ dodáva Lucia Morvai. Pripomeňme si, že kým možnosť zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov majú Slováci od januára tohto roka, do konca júna 2022 platilo prechodné obdobie, kedy bolo možné dopredať zásoby nápojov v nezálohovaných obaloch. Na každý zálohovaný obal sa viaže záloh 15 centov, ktoré zákazník pri nákupe zaplatí, pričom táto suma sa uvádza oddelene od ceny nápoja, a neskôr, po vrátení fľaše či plechovky, dostane záloh naspäť. To, že zálohový systém, ktorým Slováci predbehli svojich susedov, je veľký úspech, konštatujú domáci aj zahraniční odborníci. Jednorazové nápojové obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vodných tokov. Do polovici decembra 2022 sa vyzbieralo už takmer 800 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bola doteraz umiestnená jedna miliarda  zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.