Regióny Bratislava

Žiadny z podnetov k domu dôchodcov na Pažítkovej sa doteraz netýkal týrania seniorov, tvrdí ružinovská samospráva

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Žiadny z podnetov, ktoré boli v minulosti adresované mestskej časti v súvislosti s domom dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, nehovoril o týraní. Kontroly sa týkali najmä spôsobu vedenia a manažovania zariadenia či vedenia evidencie. Mestská časť to uviedla v odpovedi na otázku, či o situácii v zariadení nevedela aj skôr. Zároveň pripomenula, že zriaďovateľ, teda sociálny odbor, nemá kompetencie na vykonávanie všetkých kontrol.

 

 “V priebehu celého uplynulého roka sme boli zo strany vedenia ako my, tak aj komisia, opakovane ubezpečovaní o bezproblémovom fungovaní inštitúcie a starostlivosti o klientov,” uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Situácia bola podľa nej o to komplikovanejšia, že od marca minulého roka bolo zariadenie pre pandemickú situáciu uzatvorené a nikto, okrem klientov a zamestnancov, doň nemohol vstúpiť. Úlohou zriaďovateľa zariadenia je toto zariadenie metodicky usmerňovať. Na vykonávanie hĺbkových kontrol poskytovania odborných činností nemá podľa nej kompetencie, rovnako nie je oprávnený vstupovať do zdravotných záznamov klientov. “Aby mohol posúdiť, čo z toho, ako sa javí klient, je dôsledkom zdravotného stavu a čo by mohlo naznačovať nejaký iný problém,” poznamenala Tóthová. Doplnila, že rovnako aj pre externé inštitúcie je partnerom zariadenie, nie jeho zriaďovateľ.

Mestská časť vykonala v zariadení kontrolu v roku 2019, urobila tak na základe listov, zväčša anonymných. Na základe výsledkov a zistení z kontroly došlo k zmene na poste riaditeľky. Podnety sa v tomto prípade netýkali podozrení z týrania, rovnako tak ani v prípade kontrol externých inštitúcií vykonaných minulý rok. “Riešili sme aj anonymný podnet, ktorý však nehovoril o konkrétnej osobe alebo osobách, a tak sa kontrola zamerala na komplexné zabezpečenie sociálnych služieb u klientov zariadenia. Tento podnet sa však nepotvrdil,” priblížila Tóthová. Keď sa na mestskú časť začiatkom minulého roka obrátil príbuzný jednej z klientok, nasledovala podľa nej takmer dvojmesačná kontrola. Na základe jej výsledkov boli zadefinované oblasti, kde bolo treba vykonať nápravu. Zabezpečené bolo preškolenie zamestnancov a procesy s následnými internými kontrolami plnenia. Polícia vedie v prípade zariadenia trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.