Regióny Bratislava

Bratislavský kraj chce pokračovať v skvalitňovaní stredného školstva, zostáva preň prioritou

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce naďalej pokračovať v skvalitňovaní školstva, oblasť stredných škôl, ktorých má v pôsobnosti 54, zostáva preň prioritou. Vyplýva to aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania, ktorej aktualizáciu schválili v piatok krajskí poslanci. Dokument reaguje nielen na platnú legislatívu, spracovaný je aj na základe údajov z predchádzajúceho školského roka.

 

Stratégia sa chce v základných princípoch aj v ďalších rokoch sústreďovať na otvorenú komunikáciu s partnermi, aby sa do procesu skvalitňovania školstva zapojil čo najväčší počet aktérov. Cieľom je hľadať spoločné riešenia v prospech žiakov, učiteľov a škôl na území kraja pre vytváranie rovnocenných podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania na všetkých školách v kraji, bez ohľadu na typ či zriaďovateľa.

Dôraz sa kladie tiež na spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorá zvyšuje kvalitu odborného školstva. Kľúčovým zostáva tiež zachovanie regionálnej a sociálnej dostupnosti, ich zachovanie v jednotlivých regiónoch považuje kraj za dôležité. Pripomína, že minimalizovanie vzdialeností, ktoré musia žiaci dochádzať do škôl, má zároveň pozitívny dosah na odľahčenie nárokov na dopravnú infraštruktúru v najvyťaženejšom čase.

Kraj ubezpečuje, že pokračovať bude aj vo zvyšovaní ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení, keďže ich mzdové ohodnotenie a postavenie je stále nedostatočné. “Napriek tomu, že v rámci preneseného výkonu štátnej správy nesie štát zodpovednosť za stanovenie mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl, BSK bude v rámci svojich zákonných kompetencií vyvíjať maximálne úsilie na zlepšenie ich ohodnotenia a postavenia,” podotkol predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský kraj zaviedol prednedávnom benefity pre zamestnancov, napríklad preplácanie mimovyučovacej činnosti, jazykového vzdelávania i doplňujúceho pedagogického štúdia. Zavedené boli aj príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch či za adaptačné vzdelávanie. Jedným z nových benefitov bude príspevok na dopravu.

Regionálna stratégia bude prerokovaná v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a v Územnej školskej rade na ich najbližšom rokovaní.