Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce Top

AKTUÁLNE K slovenským hraniciam sa blíži obrovská HROZBA! Štát aktivoval SYSTÉM rýchleho VAROVANIA: Toto by ste mali vedieť

Ilustračné foto. Zdroj: regiony..sk

SLOVENSKO – V najbližších dňoch či týždňoch sa aj Slováci môžu stretnúť s invazívnym druhom sršňa. Obávaný sršeň ázijský podľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky už mieri na naše územie. Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a predstavuje veľkú hrozbu najmä pre včelárov, ale nebezpečný je aj pre ľudí.

Sršeň ázijský sa už v roku 2023 objavil aj v Českej republike či Maďarsku a ochranári ho očakávajú aj u nás. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR preto prosí ľudí o spoluprácu pri jeho sledovaní, aby včas mohla podniknúť kroky na zamedzenie jeho šírenia. “Z dôvodu prevencie je nevyhnutné, aby bol výskyt predmetného druhu zaznamenaný čo najskôr ako sa objaví na území Slovenska. Z daného dôvodu chceme dať do pozornosti systém rýchleho varovania, cez ktorý je možné nahlasovať potenciálne výskyty predmetného druhu,” uvádza ŠOP SR. Dostupný je na stránke invaznedruhy.sopsr.sk/system-rychleho-varovania.

ŠOP SR deklaruje, že všetky nahlasované výskyty budú preverené, aby mohli podchytiť inváziu druhu na začiatku, lokalizovali hniezda druhu a zabezpečili následné odstránenie hniezda a jedincov sršňa.

Zaútočiť na človeka môžu až desiatky, hrozba aj pre alergikov

Jeden sršeň za jediný deň dokáže zožrať až 50 včiel, vrásky na čele však spôsobuje nielen včelárom. “Predstavuje hrozbu pre opeľovače a včelárov (napáda a živí sa včelami ako aj ostatným hmyzom, menším od neho), ovocinárov (znehodnocuje ovocia jeho požieraním) a predstavuje aj potenciálnu hrozbu pre alergikov,” upozorňuje ŠOP SR

Zdroj: Zdroj: Biológia a správanie sa sršňa ázijského, Proková a Šníder

Nebezpečný je však aj pre ľudí a to najmä kvôli jeho silnému jedu. Na človeka sa môže vrhať aj niekoľko desiatok týchto sršňov. Ide o mimoriadne účinný a bolestivý jed. Takže nemajú problém len včelári, ale aj bežní ľudia i dobytok. Je extrémne dravý a má rôzne stratégie.

Sršňa už zaznamenali ochranári v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Španielsku, Taliansku aj Portugalsku. Zdá sa teda, že vstup na naše územie je len otázkou času. Do Európy sa sršeň dostal zrejme lodnou prepravou z juhozápadného Francúzska v roku 2004, a úspešne sa tu rozmnožuje.

Ako ho rozpoznáte?

Sršeň ázijský je o niečo menší ako sršne vyskytujúce sa na našom území. Má tiež výrazne sfarbené žlté nohy, sfarbenie na hlave a hrudi je čierne, s oranžovým pásom na bruchu. Rýchlo sa šíri najmä pozdĺž vodných tokov. Jeho prípadný výskyt je potrebné nahlásiť na Štátnu ochranu Slovenskej republiky prostredníctvom systému rýchleho varovania.

Zdroj: FB/Štátna ochrana prírody SR

Ochranári odporúčajú byť všímaví a podozrivý hmyz nahlasovať, nie odchytávať. Pri nájdení  žiadnom prípade nie je bezpečné likvidovať hniezda. O odstraňovanie hniezd sa postarajú zamestnanci Štátnej ochrany vhodným spôsobom. Ich cieľom je výskyt momentálne najmä monitorovať, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu. O tom, že sršeň ázijský predstavuje značný problém, svedčí aj organizácia medzinárodnej konferencie Skôr než bude neskoro – sršeň ázijský, ktorá sa konala minulý rok v Prahe.