Regióny Bratislava

Blíži sa otvorenie bratislavskej Michalskej veže

Michalskú vežu otvoria po generálnej rekonštrukcii 27. septembra. ZDROJ: wikipedia.org

BRATISLAVA – Michalská veža, jedna z dominánt Bratislavy, bude po jej generálnej rekonštrukcii opäť prístupná verejnosti. Stane sa tak 27. septembra. Otvorená bude spolu s novou dočasnou výstavou, ktorá približuje nielen obnovu tejto pamiatky s viac ako 700-ročnou tradíciou, ale aj jej historický vývoj. Informovali o tom z Múzea mesta Bratislavy, ktoré Michalskú vežu spravuje.

 

“Výstava približuje vybrané témy z dejín veže – stavebný vývoj veže a barbakánu, sochu Archanjela Michala s časovou schránkou, zvony, vežové hodiny a cibuľovitú strechu. Samostatnou kapitolou je téma obnovy tejto pamiatky,” približuje Múzeum mesta Bratislavy.

Michalská veža prešla v uplynulých rokoch generálnou rekonštrukciou. Jej fasáda má zjednocujúci, dominantne barokový výraz v bielej farebnosti. Vnútri sa mení na múzejný exponát, keďže namiesto donedávna vystavených historických zbraní preberá sama funkciu hlavného exponátu. Dočasná výstava rešpektuje chronológiu vývoja veže, pričom jej najstaršie etapy sú prezentované v jej najnižšej a najstaršej časti.

S Michalskou vežou súvisí aj stredoveký barbakán, teda súčasť mestského opevnenia, na ktorého pôdoryse neskôr vyrástli meštianske domy. V jednom z nich je dodnes zachovaná lekáreň U Červeného raka.

Michalská veža, ktorú začali stavať v druhej polovici 13. storočia, je najzachovanejšou časťou mestského opevnenia a patrí medzi tri najnavštevovanejšie lokality pod správou Múzea mesta Bratislavy. Slúžila ako jedna zo štyroch brán do mesta spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou, je z nich jediná zachovaná. Slúžila tiež ako požiarna strážnica. Cez prejazd veže viedli v daných obdobiach aj dôležité cesty.