Regióny Bratislava

Bratislava a mestské časti by mohli spolupracovať pri odťahovaní áut

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislava a jej mestské časti by mohli zmluvne spolupracovať pri odťahovaní vozidiel. Poveriť tým môžu aj firmu, ktorú založilo hlavné mesto či niektorá z mestských častí. Vylúčiť sa tým má možnosť, aby sa na odťahovaní vozidiel, ktoré je vnímané ako výkon verejnej moci, podieľali súkromné subjekty. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽANO Milan Vetrák, Lukáš Kyselica, Jozef Pročko, Monika Kozelová a Marcel Mihálik v novele zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorú predložili do parlamentu.

 

Autá v hlavnom meste aktuálne odťahuje mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB) z ciest I. a II. triedy v správe magistrátu. Nedoriešené sú však cesty III. a IV. triedy v správe mestských častí, na ktorých odtiahnutie vozidla nemôže nariadiť hlavné mesto, respektíve ním poverená mestská polícia, pretože nie je správcom komunikácie. “Ani DPB ho nemôže vykonať, lebo nie je subjektom zriadeným alebo založeným mestskou časťou. Podľa aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov môže nariadiť odtiahnutie vozidiel na cestách III. a IV. triedy len ich správca, teda mestská časť a vykonať ho môže len mestská časť alebo osoba založená alebo zriadená mestskou časťou za účelom správy miestnych komunikácií,” vysvetlili predkladatelia.

Znamená to, že každá mestská časť by mala mať k dispozícii odťahové vozidlo a vykonávať odtiahnutie vozidiel sama, prípadne prostredníctvom svojej organizácie či firmy, v ktorej má stopercentnú majetkovú účasť. Tento stav je podľa poslancov nevyhovujúci a cieľom návrhu zákona je ho zmeniť. Novelou sa má zároveň obmedziť poverenie odťahovať autá v Bratislave len na takú firmu, v ktorej má výlučnú majetkovú účasť hlavné mesto alebo jeho mestské časti. “Tým sa vylúči možnosť, aby sa na odťahovaní vozidiel, ktoré je výkonom verejnej moci, podieľali súkromné subjekty,” ozrejmili predkladatelia.

Od februára má začať pre mesto Bratislava zabezpečovať odťahovú službu mestská obnovená firma Mestský parkovací systém na cestách v správe magistrátu. Túto činnosť preberie po DPB. Parlamentní poslanci pripomínajú, že prijatím novely by mohli mesto a mestské časti zmluvne spolupracovať, prípadne sa mestské časti môžu zapojiť aj majetkovo. Vytvoriť sa tak má bezproblémová odťahová služba na celom území Bratislavy ako jedna z podstatných súčastí celomestskej parkovacej politiky, ktorú mesto plánuje v prvých zónach spustiť na jeseň.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. mája 2021.