Regióny Bratislava Top

Bratislava hľadá nového šéfa firmy OLO. Doterajší riaditeľ sa vzdal funkcie

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava hľadá nového riaditeľa mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Martin Maslák, ktorý šéfoval podniku od leta 2019, sa totiž k 11. februáru vzdal výkonu tejto funkcie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

 

Magistrát už vyhlásil výberové konanie na nového predsedu Predstavenstva OLO. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 6. marca. “Hlavné mesto očakáva od nového šéfa spoločnosti silné riadiace a manažérske schopnosti, vďaka ktorým spoločnosť OLO úspešne zrealizuje projektové zámery, ktoré boli v spoločnosti naštartované,” uviedla Rajčanová.

Od nového vedenia OLO magistrát čaká, že realisticky posúdi súčasné fungovanie spaľovne a navrhne riešenia maximalizácie energetickej a finančnej efektívnosti, zrealizuje revíziu využívania odpadov ako zdrojových materiálov pre iné odvetvia (napríklad stavebný priemysel – škvara). Nové vedenie sa má venovať aj revízii súčasného systému triedenia odpadov s cieľom maximalizácie dotrieďovania. Venovať sa má aj zariadeniu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a povinnému triedeniu a zhodnocovaniu kuchynských odpadov, podpore domáceho a komunitného kompostovania, posilneniu komerčnej činnosti OLO, prepojeniu vízie waste management s politikou mesta či revíziám označenia nádob, fungovania zberných dvorov či budovaniu re-use centier (centrá opätovného použitia).

 

Zdroj:  TASR / Marko Erd 

Kandidát má mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a prax v riadiacej pozícii najmenej päť rokov. Skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva sú podľa mesta výhodou. Samospráva ponúka pre túto pozíciu základný plat minimálne od 5000 eur v hrubom. “Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie,” podotýka mesto.

Bratislava ako hlavné mesto SR chce ísť príkladom v odpadovom hospodárstve. Od svojej firmy OLO preto očakáva, že bude zabezpečovať komfortný zber a zvoz odpadov pre obyvateľov, zhodnocovať vo vysokej miere všetky vyzbierané materiály a zabezpečovať, aby odpad bol prioritne využívaný ako zdroj materiálov (odpredaj surovín) a aj energie (energetické zhodnocovanie). Zároveň žiada podporu pri hierarchickom riešení odpadov. Na prvom mieste má byť podľa mesta predchádzanie vzniku odpadov, potom opätovné použitie, na treťom mieste je recyklácia, energetické zhodnocovanie a až poslednou možnosťou pre odpady by malo byť skládkovanie.