Bratislava plánuje odpustiť nájomcom zasiahnutých pandémiou polovicu z nájomného

BRATISLAVA – Mesto Bratislava plánuje odpustiť nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli pre 2. vlnu pandémie nového koronavírusu zatvorené či v obmedzenom režime, polovicu z nájomného. Rozhodovať o tom budú bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom (18. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Mesto plánuje odpustiť polovicu z nájomného aj nájomcom, ktorými sú neziskové organizácie, občianske združenia, kultúrne inštitúcie, školy či subjekty vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme, ktoré boli  počas 2. vlny pandémie zatvorené či boli v obmedzenom režime.     Magistrát chce odpustiť nájomné vo výške 50 percent aj tým nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime počas predošlej vlny pandémie, avšak požiadali o odpustenie nájomného už po uplynutí termínu na podávanie žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného stanoveného v 1. vlne pandémie.

Podmienkou napríklad je, aby mesto neevidovalo ku koncom septembra 2020 pohľadávku a žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, prípadne ich uhradili či uhradia v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o odpustení nájomného. V prípade nesplnenia všetkých podmienok na odpustenie nájomného budú nájomcom podľa mesta povolené splátky.

Viac o téme: Bratislava, druhá vlna pandémie, koronavírus, nájomcovia, nájomné, nebytové priestory, polovica nájomného

Súvisiace články