Regióny Bratislava

Bratislava plánuje prieskum k digitálnym službám a potrebám obyvateľov

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava plánuje prieskum verejnej mienky k digitálnym službám a potrebám obyvateľov hlavného mesta. Predpokladaná hodnota prieskumu je 10-tisíc eur a má byť realizovaný na vzorke najmenej 1000 dospelých respondentov s trvalým pobytom v Bratislave. Vyplýva to z výzvy na predloženie ponúk, ktorá je zverejnená vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Bratislava vo výzve informuje, že pripravuje transformáciu svojich digitálnych služieb, ktorá je založená na potrebách a očakávaniach obyvateľov, ich digitálnej gramotnosti a tematických oblastiach záujmu. “Cieľom prieskumu je získanie reprezentatívnych dát o potrebách a očakávaniach obyvateľov Bratislavy. Účelom bude pochopiť používanie Bratislavskej mestskej karty, digitálne zručnosti, skúsenosti s mestskými službami,” priblížil magistrát.

Výberová vzorka respondentov má byť preto reprezentatívna na úrovni jednotlivých okresov Bratislavy, a to z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a prípadne iných relevantných kritérií. “Pre okresy bude zabezpečená vzorka v priemere 200 respondentov v závislosti od veľkosti daného okresu,” poznamenala samospráva. Zber údajov bude formou telefonického rozhovoru. Kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci predloženej výzvy bude podľa mesta najlepší pomer ceny a kvality.