Regióny Bratislava Domáce

Bratislava podporí malé projekty. Chce zmierniť dopady klímy

Primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Hlavné mesto aj v tomto roku podporí malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, teda na zmiernenie dopadov meniacej sa klímy. Vyhlásilo preto výzvu pre podávanie žiadostí o finančný príspevok. Záujemcovia sa tak môžu opäť uchádzať o príspevok do výšky 50 percent preinvestovaných nákladov, maximálne však do 1000 eur.

 

“O finančný príspevok môže požiadať vlastník alebo správca nehnuteľnosti, na ktorej sa projekt bude realizovať. Ale aj iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou,” priblížil hovorca mesta Peter Bubla.

Zvýšiť svoju vodnú “sebestačnosť” a zároveň šetriť pitnú vodu môžu obyvatelia napríklad už len jednoduchým zachytením zrážkovej vody zo strechy domu do zberných nádob, ktorú môžu využiť následne na polievanie.

Ďalším príkladom je, ak sa umožní zrážkovej vode vsiaknuť do zeme, čím zabezpečíme ochladzovanie okolitého vzduchu pri jej vyparovaní. Vítané je to najmä počas horúcich letných mesiacov. “Tento chladiaci efekt možno dosiahnuť napríklad výmenou vode nepriepustných povrchov za priepustné či realizáciou zelených striech a fasád,” podotkol Bubla.

Čas sa kráti

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou treba podať najneskôr do 30. septembra. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke hlavného mesta.

Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta, ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia na zníženie rizík s tým súvisiacich. Ide napríklad o Stratégiu adaptácie či Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy.