Regióny Bratislava

Bratislava si zaslúži viac odbornosti a menej marketingu, reaguje Nesrovnal na výsledky kontroly NKÚ

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Bratislava by si zaslúžila viac odbornosti a menej marketingu. Pre TASR to uviedol bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý bol vo vedení hlavného mesta v rokoch 2014 až 2018. Reagoval tak na utorkovú tlačovú konferenciu súčasného bratislavského primátora Matúša Valla, ktorý informoval, že kontrola účtovných závierok hlavného mesta zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR odhalila vážne pochybenia. Kontrolovaným obdobím boli pritom roky 2016 až 2018, keď bol Nesrovnal na čele Bratislavy.

“K bombastickým vyjadreniam o pohľadávkach mesta bez dlžníkov treba uviesť, že je to hlúposť a prejav nekompetentnosti. Ide pravdepodobne o takzvané duplicitné a fiktívne pohľadávky, vzniknuté pred rokom 2009 ich chybným preklopením (a tým pádom zdvojením) do nového informačného systému,” vysvetlil Nesrovnal. Deklaruje, že počas jeho mandátu došlo k historicky prvej kompletnej inventarizácii pohľadávok a majetku a ich zapojeniu do rozpočtu mesta. “Čo tiež výrazne prispelo k historicky prvým prebytkovým rozpočtom Bratislavy. A na základe tejto inventarizácie sa identifikovali chybné účtovné závery z minulosti, o ktoré teraz ide,” podotkol bývalý šéf bratislavskej samosprávy.

Tieto skutočnosti boli podľa Nesrovnala uvedené v každej závierke, ktoré boli riadne a podľa zákona auditované a ako súčasť záverečného účtu každoročne schválené mestským kontrolórom a zastupiteľstvom. “Vec sa dá vyriešiť odpísaním tých fiktívnych účtovných zápisov,” uviedol Nesrovnal s tým, že informácia o pohľadávkach a popis celej situácie, ďalších postupov a povinností bola súčasťou odovzdania agendy novému vedeniu mesta v roku 2018. “Takže mesto disponuje všetkými potrebnými informáciami k tomuto prípadu,” deklaruje Nesrovnal.

Kontrola zistila nedostatky v účtovníctva

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v utorok informoval, že kontrola účtovných závierok hlavného mesta zo strany NKÚ SR odhalila vážne pochybenia v účtovníctve, najmä pokiaľ ide o evidenciu a vymáhanie pohľadávok. Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2018. Kontrolóri napríklad poukázali na pohľadávky v objeme vyše 50 miliónov eur, pri ktorých nie je známy dlžník. Kontrola rovnako zistila, že v rokoch 2016 – 2018 mesto odpísalo pohľadávky za asi 4,5 milióna eur, pričom tento odpis pohľadávok sa realizoval bez presne stanovených podmienok a bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom. Navyše, účtovné doklady na odpis pohľadávok neboli vystavené v súlade so zákonom o účtovníctve.

Momentálne sa na magistráte realizuje inventarizácia mestských pohľadávok. Potrebnú dokumentáciu má samospráva iba k skupine pohľadávok v objeme približne 19,8 milióna eur. Na základe tejto dokumentácie je možné tieto pohľadávky aj ďalej vymáhať. NKÚ na margo kontroly pre TASR uviedol, že jeho kontrolóri už v minulosti odhalili neštandardné vykazovanie údajov v účtovných závierkach hlavného mesta. “Kontrolou účtovníctva zistili, že mesto nevymáhalo pohľadávky, nemalo k nim potrebné doklady a v konečnom dôsledku ich nekorektným spôsobom z účtovníctva odpísalo. Celkovo išlo o sumu viac ako 60 miliónov eur,” podotkol úrad. NKÚ zistenia odstúpi orgánom činným v trestnom konaní a navrhne tiež zmenu zákona, ktorá by zaviedla povinné prerokovávanie účtovných závierok mestským, respektíve obecným zastupiteľstvom.