Regióny Bratislava

Bratislavčania tešte sa! Vodná nádrž je opäť prístupná verejnosti

Zdroj: Devínska Nová Ves

BRATISLAVA – Okolie viacúčelovej vodnej nádrže na Mlynskej ulici v bratislavskej Devínskej Novej Vsi je opäť prístupné verejnosti. Prvá fáza jej rekonštrukcie bola ukončená právoplatnou kolaudáciou. Súčasný stav však nie je finálnou úpravou prostredia, mestská časť má ambíciou pripraviť pre obyvateľov prostredie na šport a rekreáciu. Uviedla to referentka mediálneho oddelenia miestneho úradu Jana Martanovičová.

 

Celková technická rekonštrukcia vodnej nádrže bola prvou od vzniku objektu v roku 1963. V rámci prác bolo spevnené a prehĺbené dno, brehy i vstupy. Obnovou prešli aj technické zariadenia vpuste a výpuste z vodnej nádrže do potoka Mláka, aby bolo možné regulovať vodnú hladinu. “Vodná nádrž obsiahne 18.500 kubických metrov vody,” podotkla Martanovičová. Zrekonštruovaná je aj lávka a stavidlo na potoku Mláka. Arboristi zároveň ošetrili stromy v okolí vodnej nádrže.

Najťažšie majú za sebou

Ukončenie prvej etapy projektu víta aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Podľa neho boli v prvej fáze urobené najťažšie práce a stavebnými úpravami môžu po rokoch opäť naplno fungovať obslužné zariadenia vodnej nádrže. “Budeme môcť regulovať objem vody, kontrolovať hladinu a tiež polievať vodou z nádrže verejné priestory, čo je dnes, keď všetkých trápi sucho, veľmi dôležité. Na vodnú nádrž sa budú môcť opäť vrátiť aj naši hasiči na svoje pravidelné cvičenia,” priblížil Krajčír.

Starosta verí, že rozvoj v tejto oblasti bude pokračovať a architekti prídu s dobrými a kreatívnymi nápadmi, ako dotvoriť okolie. Cieľom je vytvoriť podmienky na oddych, rekreáciu a šport. Mestská časť už v tejto súvislosti vyhlásila koncom júla verejnú anonymnú architektonickú súťaž na revitalizáciu okolia vodnej nádrže, prostredníctvom ktorej chce vybrať najlepší návrh komplexného riešenia verejného priestoru. Práce na rybníku sa začali koncom minulého roka.