Regióny Bratislava

Bratislavská mestská karta v súčasnej podobe skončí

Ilustračná foto. Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – Bratislavská mestská karta v súčasnej podobe skončí. Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo jej transformáciu a vytvorenie Bratislavského mestského konta.

 

Bratislavská mestská karta predstavovala v čase, keď bola uvedená na trh, revolučný lojalitný systém. Počas desaťročnej histórie však podľa magistrátu skĺzla do nástroja poskytujúceho zľavy pre časť obyvateľov (klientov konkrétnych bánk) bez jasných benefitov pre hlavné mesto a jeho organizácie. Ročne stojí prevádzka súčasnej Bratislavskej mestskej karty skoro milión eur a slúži malému množstvu Bratislavčanov (približne 14 percent). Ku koncu roka 2020 vlastnilo kartu necelých 65 000 obyvateľov a využívajú ju najmä na získavanie zliav vo verejnej doprave a pri návšteve športovísk.

Mesto poukazuje na to, že trend v európskych mestách je poskytovať svoje služby v digitálnom priestore a zvyšovať dostupnosť a informovanosť svojich obyvateľov o službách poskytovaných mestom. Chce preto vytvoriť digitálne konto, ktoré bude na jednom mieste spájať užitočné služby s cieľom byť partnerom obyvateľov Bratislavy. Plánovaný rozpočet na transformáciu odhaduje samospráva na 500 000 eur a ročné výdavky na správu a rozvoj očakáva na úrovni 150 000 eur.

V prípade mestského konta má ísť o miesto zjednocujúce existujúce webové stránky, ktoré prostredníctvom intuitívnej navigácie smeruje používateľa k službe alebo informácii, ktorú potrebuje. “Súčasná pandemická situácia vyzdvihla potrebu bezkontaktných, digitálnych a personalizovaných nástrojov, ktoré obyvatelia môžu použiť na zvýšenie dostupnosti a používania mestských služieb,” spresnilo mesto.

 

Zdroj: Zoznam.sk

Inšpiráciou pre navrhované služby, ktoré by mali byť súčasťou nového digitálneho konta, sú podľa magistrátu kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy pripravované v gescii hlavného mesta. Napríklad dotazník o potrebách a očakávaniach k dostupnosti športovísk. Nastavenie mestského konta konzultovala Bratislava aj s mestami Brno a Praha. Brno poskytuje svojim obyvateľom službu BrnoID6 a Praha portál Pražana7.

V spolupráci s mestskou organizáciou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy pripravuje samospráva digitalizáciu nákupu celosezónneho lístka, permanentky a jednorazového lístka na  tohtoročnú sezónu. “Cieľom projektu je zvýšiť podiel návštevníkov platiacich platobnou kartou, zrýchliť ich transakciu a zvýšiť dostupnosť a rentabilitu športovísk. Služba pre návštevníkov prinesie rýchlejšie a príjemnejšie vybavenie a vstup na kúpaliská, zvýhodnenú cenu vstupeniek, prehľad o transakciách a možnosť získať informácie o ponukách a akciách na športoviskách,” priblížilo mesto.

Dlhodobým krokom hlavného mesta je zjednodušiť prístup k službám mesta, poskytnúť relevantné a personalizované informácie na témy, ktoré sú pre obyvateľov dôležité, a umožniť im jednoducho a rýchlo kúpiť lístok alebo objednať si mestskú službu.