Regióny Bratislava

Bratislavské Staré Mesto spustilo veľkú upratovaciu akciu veľkorozmerného domového odpadu

V Starom Meste začali so zberom veľkorozmerného odpadu. Ilustračné foto. ZDROJ: Peter Korček

BRATISLAVA – Jarné a jesenné upratovanie je v Bratislave populárnou akciou nielen pre majiteľov rodinných domov alebo obyvateľov na sídliskách, ale aj pre jednotlivé mestské časti. Dvakrát ročne zabezpečuje bezplatne pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkorozmerný domový odpad aj Mestská časť Bratislava – Staré Mesto  

 

Ako informuje Mestská časť na svoje oficiálnej stránke zber rozmerného odpadu prebieha od septembra až do 2. novembra. “Kontajnery sú pre obyvateľov – fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne,” zdôrazňuje Mestská časť Staré Mesto. Do kontajnerov patrí starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok (na základe skúseností z minulých rokov mestská časť zistila, že ak je nábytok rozobratý, vojde sa ho do kontajnerov viac), koberce, matrace a podobne. “Naopak, kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, stavebného odpadu, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory atď), na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky). Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť LEONTECH s.r.o. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 10.00 hod.) podľa vyššie uvedeného harmonogramu. Kontajnery budú označené logom mestskej časti Staré Mesto a budú žltej farby,” dodáva Staré Mesto.

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené„Odporúčame preto, aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu. Z dôvodu bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby pristavené kontajnery neotvárali a v prípade, že sú už plné, ich neprepĺňali,“ približuje mestská časť.