Regióny Bratislava

Bratislavskí predškoláci si môžu pozrieť svoje základné školy

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Františšek Iván

BRATISLAVA – Budúci bratislavskí prváci si môžu pozrieť svoje základné školy. Jednotlivé mestské časti zverejnili dátumy dní otvorených dverí (DOD), počas ktorých si rodičia a deti môžu prezrieť a navštíviť základné školy. Dni otvorených dverí sa uskutočnia počas marca, na ktoré nadviažu zápisy do prvých tried v apríli.

 

Medzi najobľúbenejšie bratislavské základne školy patrí napríklad škola na ulici Za kasárňou v mestskej časti Nové Mesto, ktorá organizuje DOD 20. marca. Rodičia s deťmi môžu navštíviť staromestskú základnú školu na Grösslingovej ulici 21. marca a Základnú školu na Mudroňovej ulici 25. apríla. Návštevníci tejto školy si taktiež môžu pozrieť samotné vyučovanie, keďže škola otvorí svoje brány počas prvých troch vyučovacích hodín.

Petržalka a Nové Mesto budú prvé bratislavské mestské časti, v ktorých sa 5. a 6. apríla uskutočnia zápisy na základných školách. Nasledovať bude Karlova Ves a Ružinov, ktoré privítajú deti a rodičov na zápise 12. a 13. apríla. V mestských častiach Dúbravka a Staré Mesto môžu rodičia svoje deti zapisovať do ZŠ v druhej polovici apríla, v Dúbravke 16. a 17. apríla a 26. a 27. apríla v Starom Meste.

Každé dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov v danom roku je povinné absolvovať zápis do prvej triedy. Deti sú zapisované do prvého ročníka základnej školy podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalé bydlisko. Dieťa však môže nastúpiť aj do inej školy, ak ho riaditeľ danej školy prijme. „Zápis do základnej školy predstavuje významnú zmenu v živote dieťaťa, pretože prichádza na nové miesto, kde sú noví ľudia. Je dôležité, aby prijatie budúceho prváka prebehlo hravou formou. V žiadnom prípade nesmie byť zápis zameraný na výkon dieťaťa,“ uviedla detská psychologička Jindra Remiašová. Informácie o presných časoch DOD a zápisov je možné nájsť na internetových stránkach jednotlivých bratislavských mestských častí.