Regióny Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v snahe zachrániť a komplexne zrekonštruovať synagógu vo Svätom Jure

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v snahe zachrániť a komplexne zrekonštruovať synagógu vo Svätom Jure z 18. storočia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Po jej odkúpení a vyrovnaní priľahlého pozemku prebieha verejné obstarávanie na projekt sanácie a stabilizácie. Očakáva zároveň rozhodnutie pamiatkarov k zámeru obnovy synagógy a stanovenie potrebných krokov. 

 

“Synagóge vo Svätom Jure hrozil zánik a my sme sa ju rozhodli odkúpiť a zrekonštruovať. Naším cieľom je zachovať historickú aj kultúrnu hodnotu stavby, rozšíriť jej zameranie a obyvateľom kraja sprístupniť ďalšiu kultúrnu pamiatku,” skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Pribudnúť by mal napríklad aj informačný pavilón, časť synagógy by mala byť venovaná informáciám o jednom z najväčších rabínov v histórii judaizmu Chatamovi Soferovi, ktorý v nej pôsobil. Synagóga a areál by sa mali stať priestorom na organizáciu živých podujatí, koncertov a oživovaní historických lokalít. “Radi by sme priniesli aj priestor na živú kultúru a podujatia súvisiace s kultúrnym turizmom, napríklad ako bod na tematickej Ceste židovskej kultúry,” doplnila Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúrneho úradu.

Synagóga je jedinou nehnuteľnou pamiatkou židovskej komunity vo Svätom Jure. Založená bola v roku 1791. Židia užívali Edelhof ako nájomníci mesta od roku 1869, v ktorom ho nadobudli do vlastníctva. V roku 1876 svätojurská ortodoxná náboženská cirkev pristúpila k rekonštrukcii synagógy, ktorú rozšírila a obnovila v duchu architektonického historizmu s uplatnením novorománskeho tvaroslovia na fasádach. Vedľa synagógy bol postavený obecný dom, tzv. židovský dom, v ktorom boli byty pre zamestnancov, moderné mikve a veľká učebňa. Zánik synagógy ako modlitebne sa datuje rokom 1942.