Bude z toho medzinárodný škandál? Slovenská advokátska komora sa sťažuje na postup vyšetrovateľov

BRATISLAVA – Slovenská advokátska komora kritizuje tohto týždňový priebeh prehliadky nebytových priestorov advokátskej kancelárie v Bratislave. Podľa nej orgány činné v trestnom konaní mimoriadne vážne ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi. Avizovala, že zváži kroky, ktoré by mohli viesť k ochrane základných práv občanov na právnu pomoc.

 

„Informácie, ktoré máme z medializovanej prehliadky, sú mimoriadne znepokojivé. Vyšetrovatelia podľa našich informácií odoberali techniku s dátami klientov, ktorí navyše nemali nič spoločné s trestným konaním, pre ktoré prehliadka bola povolená,“ povedal predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas. Dodal, že sa tak dialo aj napriek opakovaným upozorneniam zástupcu komory, že ide o postup v príkrom rozpore s Trestným poriadkom i judikatúrou Ústavného súdu SR. „Možný rozsah porušenia zákona je v tomto prípade z nášho pohľadu alarmujúci,“ vyhlásil Karas. Podľa komory takéto porušenie zákona nemôže mať v právnom štáte žiadne miesto.

Ďalším náznakom, že išlo o porušenie zákona, je podľa komory aj vyjadrenie prítomného znalca, ktorý do zápisnice potvrdil, že hľadané dáta by bolo možné vyselektovať priamo na mieste za účasti zástupcu komory. „Zápisnica obsahuje jeho jasné stanovisko o technickej realizovateľnosti takéhoto bezpečného a správneho postupu,“ priblížila komora s tým, že vyšetrovateľ to odmietol. Slovenská advokátska komora nemá podľa svojho stanoviska záujem vstupovať do konkrétnej trestnej veci. „V tomto prípade však môže mať nezákonný postup vplyv na mnohých klientov, ktorí verili, že súčasťou práva na obhajobu je aj ochrana komunikácie medzi advokátom a klientom,“ uviedol Karas. Dodal, že komora preto zváži všetky dostupné kroky na domácej i zahraničnej pôde, ktoré by mohli viesť k ochrane základných práv občanov na právnu pomoc.

Viac o téme: advokáti, domové prehliadky, paragrafy, polícia, Slovenská advokátska komora, súdy, Ústava SR, vyšetrovanie, vyšetrovatelia, zákony

Súvisiace články