Regióny Bratislava Pezinok Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

BUDÚCE MAMIČKY POZOR: Takto si môžete prilepšiť o stovky eur mesačne od štátu!

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

SLOVENSKO – Budúce mamičky nenechajte si ujsť peniaze na ktoré máte od štátu nárok. O tehotenskú dávku sa totiž v našej krajine dá požiadať až tri roky spätne. Matky detí na ňu podľa štatistík Sociálnej poisťovne však často zabúdajú. Pritom sa jedná o niekoľko stoviek eur mesačne, ktoré určite chýbajú v rodinnom rozpočte.

 

Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku tehotenské. V rovnakom období od mája do septembra poberalo materské priemerne 26,5 tisíc poistenkýň. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti. Aj preto im Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch informačnými listami pripomenie, že túto možnosť ešte stále majú.

Požiadať o tehotenské môžu poistenkyne až tri roky spätne, ak sa pôrod uskutočnil po 31. marci 2021. O dávku tak mamičky nemusia prísť. Sociálna poisťovňa ich preto aktívne na túto možnosť upozorní. V najbližších dňoch začne posielať listy s informáciami tým poistenkám, ktoré o dávku nepožiadali, hoci im nárok pravdepodobne vznikne. „Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa ich rozhodli iniciatívne osloviť, aby ju využili. Chceme, aby sa dávka dostala k adresátkam v čo najväčšom možnom rozsahu,“ vyjadril svoje stanovisko generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Tehotenské zaviedla medzi nemocenské dávky novela zákona o sociálnom poistení od 1. apríla 2021, prvé dávky začala Sociálna poisťovňa vyplácať v máji 2021.

Kto má nárok?

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva (27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu) a sú nemocensky poistené (zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby) alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/ Peter Korček

Ďalšou podmienkou nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako 5 eur). Dávku môžu získať všetky poistenky, ktoré spĺňajú spomínané podmienky a porodili, resp. ukončili tehotenstvo po 31. marci 2021. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.