Regióny Bratislava

Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej si prevezmú Peter Baxa, Gabriela Habáňová a Jaroslav Liptay

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Zdroj: Facebook/Pamiatkový úrad SR

BRATISLAVA – Tohtoročnými laureátmi Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, vyjadrujúcej uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti ochrany a popularizácie pamiatkového fondu, sa stali archeológ Peter Baxa, etnologička Gabriela Habáňová a architekt Jaroslav Liptay. Informuje o tom Pamiatkový úrad (PÚ) SR, ktorý ocenenie každoročne udeľuje.

 

Držiteľov ceny vybrali spomedzi 16 nominovaných osobností. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v utorok (23. 4.) v Nitre. “Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý pripadá na 18. apríla,” pripomenuli pamiatkari.  Tohtoroční laureáti zároveň prevezmú zmenenú podobu ceny.

Doteraz používanú repliku okrídlenej anjelskej hlavy z hlavného oltára z rímskokatolíckeho Kostola nájdenia sv. Kríža v Hrani nahradí cínová plaketa s portrétom Alžbety Güntherovej-Mayerovej, zakladajúcej osobnosti bádania o výtvarnom umení na Slovensku, po ktorej je ocenenie pomenované. “Autorom návrhu a zhotoviteľom artefaktu je akademický sochár Jozef Hrvoľ,” dodal PÚ.