ĎALŠIA NOVINKA! Polícia chystá PRÍSNY BODOVACÍ SYSTÉM. O vodičák prídete raz-dva

BRATISLAVA – Narastá počet dopravných nehôd, šoférov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu, často sa nedodržiavajú základné dopravné predpisy. Aj preto už polícia pripravuje nový a prísny bodovací systém pre motoristov.

 

Množstvo dopravných nehôd a vážne porušovanie dopravných predpisov vyvoláva otázniky, či nie je najvyšší čas radikálne zmeniť spôsob a formu sankcionovania dopravných priestupkov. Aj preto ministerstvo vnútra, po dôkladnej analýze, pripravuje nový bodovací systém. Taký už niekoľko rokov platí v Českej republike. Podobný plánuje zaviesť aj u nás.

„Nakoľko vývoj dopravnej nehodovosti, najmä tej s následkami na životoch sa nejaví ako priaznivý, je pripravovaný návrh zákona, ktorý má ambíciu zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom zavedenia bodového hodnotenia porušenia explicitne stanovených porušení pravidiel cestnej premávky,“ informovala Denisa Bárdyová z Odboru komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru. My sme sa pozreli na to, ako bodovací systém, ktorý má platiť aj u nás, funguje v Českej republike. Každý šofér tam má k dispozícii 12 bodov, pričom v systéme ja každý dopravný priestupok kategorizovaný a bodovo ohodnotený. Napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu, ak vodič nafúka nad 0,3 promile príde o 7 bodov. Za prekročenie rýchlosti 50 km/h a viac mimo obce alebo o 40 km/h a viac v obci príde vodič o 5 bodov. Keď dosiahne alebo prekročí spomínaných 12 bodov, polícia nekompromisne siahne po vodičáku.

 

Polícia pripravuje bič na motoristov. Nový bodací systém za porušovanie dopravných predpisov. ZDROJ: fb Polícia SR

A ako by mal bodovací systém vyzerať v praxi na Slovensku? „Bodový systém sa navrhuje ako precizovanie dnes platného § 91 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý už v súčasnosti dáva orgánu Policajného zboru povinnosť rozhodnúť povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaní odbornej spôsobilosti (teória aj vedenie), preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o preskúmaní psychickej spôsobilosti ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky,“ dodala Bárdyová.

Návrh zákona je vypracovávaný odborným útvarom Policajného zboru a v súčasnosti je predmetom interného posudzovania. „Sú vypracovávané príslušné doložky vplyvov a následne bude predložený na vnútrorezortné pripomienkové konanie. Nakoľko v súčasnosti je k dispozícií ešte niekoľko variantných riešení, až po internom odstránení vecných rozporov v pracovnom materiáli možno prezentovať presnejšie podrobnosti,“ dodala Bárdyová.

Viac o téme: alkohol, bodovací systém, cestovanie, Denisa Bárdyová, doprava, dopravné predpisy, kontroly, ministerstvo vnútra, motoristi, pokuty, rýchlosť, vodičské preukazy

Súvisiace články