Dobrá správa. Od nového roka sa bude preplácať liek na spinálnu muskulárnu atrofiu

SLOVENSKO – Liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie sa bude od nového roka preplácať z verejného zdravotného poistenia. Šéfka Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Dolinková  námietky zdravotných poisťovní odmietla.

 

„Ja ako ministerka som rozhodla v odvolacom konaní a potvrdila som prvostupňové rozhodnutie. Bolo to rozhodnutie vyslovene na základe odporúčania kategorizačnej komisie,“ skonštatovala. Proti rozhodnutiu nemožno podať námietky. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Liek Zolgensma je určený na liečbu pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou. Ide o vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život.

Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacov života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka. Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily.

Viac o téme: liek, pacienti, spinálna muskulárna atrofia, zdravotná poisťovňa

Súvisiace články