Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Drahý chlieb? OMYL! Bude ešte DRAHŠÍ: PEKÁRI bijú na poplach, na TOTO sa pripravte

Rok 2022 bol najťažším v histórii pekárstva. V roku 2023 príde ďalšie zvýšenie cien. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Rok 2022 bol vôbec najťažším v histórii slovenského pekárstva od nadobudnutia samostatnosti Slovenska v roku 1993. Extrémne zdražovanie, inflácia a rast cien spôsobili aj v tomto odvetví veľké problémy a mimoriadne situácie.

 

Ako informuje Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, štát preukázal absolútnu neschopnosť chrániť svoju kritickú infraštruktúru a dokonca jej ešte hádzal polená pod nohy. V roku 2023 budú preto ceny pekárskych výrobkov a koláčov ďalej rásť. „Vojna na Ukrajine a s ňou spojený historický nárast cien pšenice, energetická kríza nebývalých rozmerov a štát, ktorý namiesto podpory podnikateľského sektora v najväčšej kríze v histórii krajiny riešil personálne nominácie a stranícke šarvátky. Rok 2022 hodnotia pekári ako vôbec najťažší v histórii od vzniku samostatného Slovenska. A to sme si začiatkom tohto roku mysleli, že nič ťažšie ako pandémiu už nezažijeme,“ uviedol Lapšanský. Podľa jeho slov štát sektoru pomáhal minimálne a  naopak legislatívne zmeny, ktoré sa udiali v priebehu roka pekárom, cukrárom a cestovinárom ešte viac poškodia. Desiatky pekární v regiónoch museli v priebehu roka svoje prevádzky pre extrémne zvýšené náklady a nemožnosť kúpy energií za iné ako spotové, burzové ceny, zatvoriť.

 

Rok 2022 bol najťažším v histórii pekárstva. V roku 2023 príde ďalšie zvýšenie cien. TASR / Pavel Neubauer

Neschopnosť štátu podporiť v tejto kríze tak strategický sektor, ktorý je súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny znamená zníženie konkurencieschopnosti slovenského pekárstva oproti zahraničnej konkurencii. „Do roku 2023 vstupujeme s jedinou istotou a množstvom neistôt. Istotou je, že vzhľadom na výrazné zvýšenie príplatkov za prácu v noci, víkendy a sviatky, ceny všetkých našich výrobkov budúci rok vzrastú. Viac ako 80 % práce pekárov sa deje v noci. Za toto zvýšenie je výhradne zodpovedný štát, keďže až 51 % týchto príplatkov musia pekári, cukrári a cestovinári odviesť štátu a nie zamestnancom o čo sme žiadali. Neistoty zasa súvisia s cenami energií a dostatkom plynu, na ktorý funguje viac ako 99 % pekárskych pecí. Odbytové ceny pekárov preto budú musieť v roku 2023 rásť,“ zdôraznil Lapšanský.

Zároveň dodáva, že nevie, či si obchodné reťazce ukroja zo svojich ziskov, ale pekári zisky negenerujú. „Nemáme inú možnosť ako nárasty cien priamo premietať do našich odbytových cien. Štát nám totiž citeľne nepomohol ani počas pandémie ani počas súčasnej energetickej krízy,“ dodal Lapšanský. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov a zamestnáva viac ako 12 000 pracovníkov.