Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

EXTRÉMNE VÝHODY pre ukrajinských šoférov “nevoňajú” už ani slovenským poisťovniam

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Ilustračné foto. ZDROJ: FB Polícia SR

BRATISLAVA – Informácia, že ukrajinskí šoféri, ktorí majú autá s ukrajinskými značkami nemusia na Slovensku platiť za škody, spôsobené pri dopravných nehodách spôsobila medzi slovenskými motoristami poriadny rozruch a búrlivé diskusie.

 

Potom, ako sú vodiči áut z Ukrajiny oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku a nemusia platiť ani mýtne poplatky za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest je to pre Slovákov šok. Navyše, keď aj minister dopravy Andrej Doležal skonštatoval k situácii s oslobodením ukrajinských šoférov od platenia diaľničných poplatkov a mýta “Vodičom takýchto vozidiel nebude hroziť pokuta, a to počas obdobia trvajúceho mimoriadneho stavu.” K ministrovi dopravy o úľavách pre ukrajinských šoférov sa pridala aj Slovenská kancelária poisťovateľov s vyhlásením. „Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov.“

Nuž a práve  fakt, že škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov je problémom aj pre samotné poisťovne. Ako nás informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialista externej komunikácie a hovorkyňa Union zdravotná poisťovňa, Slovenská kancelária poisťovateľov nemá totiž vlastné prostriedky. “Slovenská kancelária poisťovateľov spravuje fond, z ktorého sa hradia škody spôsobené nepoistenými vozidlami, na ktorý prispievajú všetci slovenskí motoristi, ktorí majú uzavreté povinného zmluvného poistenia na Slovensku. Z dlhodobého hľadiska je takýto koncept neudržateľný a mohol by viesť k navyšovaniu poistného na slovenskom trhu,” uviedla Ksenzsighová.

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Ilustračné foto. Zdroj: FB / HaZZ

Reakcie vodičov na rozhodnutie, že škody po dopravných nehodách bude za ukrajinských šoférov platiť Slovenská kancelária poisťovateľov a nie priamo vodiči, ktorí spôsobili haváriu sú preto viac ako kritické. “Otázka do kedy toto bude trvať? Kým neskončí vojna? A tí ktorí sa už nevrátia a tu zostanú budú mať doživotné výnimky či ako. Je mi ľúto utečencov, ale nie všetci sú úplne bez peňazí.. Keď má na auto, má aj na pokutu, dobre? Jedno je, že majú zadara verejnú dopravu, ale prečo by nemali platiť za to, keď spôsobia škodu? Je to výsmech nás Slovákov ktorí nemajú výnimky, ani keď sú smrteľne chorí,” napísal jeden z čitateľov a vzápätí sa pridal ďalší. “Samozrejme oni nič platiť nemusia však načo. My im všetko darujem zadarmo, však prečo nie. Ale to, že my Slováci pomaly nemáme z čoho žiť to našich pánov ministrov ani len trocha nese…. Ľudia nemajú pomaly na základné potraviny a nehovoriac o liekoch ktoré si často nevedia kúpiť lebo nato nemajú alebo tie lieky v lekárňach nie sú tak to je akože v poriadku. Nehovoriac elektrika, plyn a dane, to je všetko ok.” 

“Ja si platím na súkromné auto, aj firemné vozidlá všetky možné poistenia, poplatky aké na Slovensku existujú, nikto mi nič nikdy neodpustil, poisťovne ma naháňajú za platby a keď mám ja niečo žiadať od nich, tak sú s tým iba problémy. Takisto pokuty mi nikto nikdy neodpustil. Ale my si dovolíme robiť gestá pre cudzincov, aj keď ich situácia je zložitá a ťažká. Ale v prvom rade by mala vláda a spol podporovať Slovákov a nie ich iba využívať. My nemáme žiadne úľavy ani zľavy alebo daňové prázdniny“ povedal nám rozčúlený majiteľ dopravnej spoločnosti.

 

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Ilustračné foto. ZDROJ: FB Polícia SR

K celej situácii s platením za škody spôsobené vozidlami s ukrajinskými značkami sa vyjadrili Katarína Ondra, špecialista externej a internej komunikácie Generali poisťovňa a Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialista externej komunikácie a hovorkyňa Union zdravotná poisťovňa

Musia mať ukrajinskí motoristi, ktorí majú vozidlá registrované na Ukrajine a ktorí majú na Slovensku prechodný, dočasný, trvalý alebo azylový pobyt uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na Slovensku?

UNION: V zmysle platnej legislatívy by mali mať uzatvorené hraničné poistenie, lepšou možnosťou je však na základe prideleného dočasného rodného čísla prihlásiť motorové vozilo na dopravnom inšpektoráte na slovenské EČV a uzatvoriť si povinné zmluvné poistení.

GENERALI: Nie, majitelia vozidiel evidovaných na Ukrajine si nemusia uzatvoriť poistenie povinné zmluvné poistení. Uzatvoriť si povinné zmluvné poistení v slovenskej poisťovni na vozidlo registrované na Ukrajine ani nie je možné. Takéto vozidlo by muselo byť najskôr prepísané do slovenskej evidencie.

 

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. ZDROJ: SKP

Podľa informácie na oficiálnej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov, škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Platí to iba pre ukrajinských motoristov s vozidlami registrovanými na Ukrajine alebo pre všetkých zahraničných, vrátane slovenských?

UNION: Toto nastavenie platí pre vozidlá registrované na Ukrajine, pričom nie je podstatné akej národnosti je držiteľ resp. vlastník vozidla.

GENERALI: Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorej členom je aj poisťovňa Generali, sa zaviazala, že škody zapríčinené ukrajinskými motoristami na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 30. apríla 2022 vozidlá registrované na Ukrajine, budú hradené z Garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Táto iniciatíva Slovenskej kancelárie poisťovateľov sa týka výhradne vozidiel s ukrajinským evidenčným číslom. Dôvodom je vojnový konflikt na Ukrajine a s tým spojené riziko, že ukrajinské poisťovne nebudú schopné plniť svoje záväzky voči svojim klientom. Toto rozhodnutie Slovenskej kancelárie poisťovateľov prijala pre uľahčenie tejto situácie jednak ukrajinským vodičom, ale aj slovenským motoristom, ktorým by bola zapríčinená škoda.

Bude sa škodová udalosť spôsobená ukrajinskými motoristami vozidlami registrovanými na Ukrajine zohľadňovať pri poistných zmluvách slovenských motoristov, ktorým bola spôsobená škodová udalosť, v budúcnosti (povinné zmluvné poistenie, havarijne poistenie…)? 

GENERALI: Nie, nie je na to dôvod. V rámci nášho segmentovaného prístupu sa zameriavame len na mieru škodovosti klienta, ktorý škodu zapríčinil, nie u poškodeného.

Čo v prípade škodovej udalosti spôsobenej vozidlami registrovanými na Ukrajine po 30.4.2022, ktoré nebudú mať uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu (či iné zmluvy) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na Slovensku? Kto bude hradiť tieto škody?

UNION: Vinník nehody (škodca) je povinný nahradiť poškodenému spôsobenú škodu. Ak nemá uzavreté poistenie (v prípade ukrajinských vozidiel hraničné poistenie alebo poistenie zelenej karty od ukrajinskej poisťovne) je povinný túto škodu nahradiť sám.