Regióny Bratislava

Havné mesto vyhovelo protestu k VZN, ktorým sa zvýšila daň z nehnuteľnosti

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Hlavné mesto vyhovelo protestu prokurátorky proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) hlavného mesta, ktorým sa od januára zvýšila daň z nehnuteľnosti v Bratislave. Rozhodlo o tom vo štvrtom bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré zároveň prijalo k VZN dodatok, aby bolo v súlade so zákonom.

 

Prokurátorka vo svojom proteste poukázala na ustanovenie v zdaňovaní pozemkov. “Vo VZN sa rozdelili sadzby v skupine orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na dve, a to orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,” povedal pre TASR šéf mestskej finančnej komisie Rastislav Tešovič. Trvalé trávnaté porasty však majú vyššiu sadzbu ako ostatné pozemky v tejto skupine, lebo podľa mesta na rozdiel od ostatných to nie je produktívna pôda a často sa používa na špekulatívne držanie či sceľovanie pozemkov pred výstavbou.

 “V proteste sa argumentuje, že táto skupina pozemkov musí mať podľa zákona rovnakú sadzbu dane,” spresnil šéf mestskej finančnej komisie. Aj keď prokurátorka namietala rozčlenenie dane z pozemkov do dvoch sadzieb, tak voči VZN ako celku ani k procesu jeho prijímania podľa Tešoviča nenamietala. Mestská finančná komisia preto odporučila mestskému zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátorky a schváliť dodatok k napadnutému VZN o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa vyrovná namietnutá sadzba dane pozemkov. Mesto Bratislava od 1. januára zvýšilo daň z nehnuteľnosti na svojom území. Nové sadzby daní sú rôzne, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Pásma sú štyri, od A po D. Najvyššie sú v pásme D, a to v mestskej časti Staré Mesto a lokalite Nivy.