Regióny Bratislava

Hlavné mesto postupne opravuje výtlky na cestách

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Alexandra Moštková

BRATISLAVA – Hlavné mesto postupne opravuje výtlky na cestách v Bratislave. „Opravu výtlkov zabezpečujeme celoročne, použitá technológia je závislá od klimatických podmienok a typu poškodenia vozovky. Oprava výtlkov je súčasťou rámcovej zmluvy z marca 2019. Predmetná rámcová zmluva je uzavretá na údržbu a opravy pozemných komunikácií. Ide o cesty I. až III. triedy, miestne komunikácie I. a II. triedy a komunikácie na území hlavného mesta, ktoré sú v správe Bratislavy,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca mesta Peter Bubla.

„Predmetom zákazky sú aj celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta,“ informoval Bubla. Opravy na pozemných komunikáciách na území Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy, sú v celkovej dĺžke 386 km s výmerou štyri milióny metrov štvorcových, ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 295 km s výmerou viac ako 745-tisíc metrov štvorcových. Miesta, kde sa výtlky nachádzajú, môžu obyvatelia nahlásiť magistrátu alebo mestským častiam.